Кількість назв: 963
  1.2. Екологічний ризик
  1.2.1. Екологічний ризик від дії безпорогового забруднювача (канцерогену)
  1.2.2. Екологічний ризик від дії порогового забруднювача (неканцерогену)
  Питання для самоконтролю
  Розділ 2. ДЕТЕРМІНОВАНА ОЦІНКА РИЗИКУ
  2.1. Ідентифікація небезпеки
  2.1.1. Збір і аналіз даних про джерела, склад і умови забруднення досліджуваної території
  2.1.2. Вибір показників небезпеки потенційно шкідливих чинників
  2.1.3. Вибір пріоритетних для дослідження хімічних речовин
  2.2. Характеристика експозиції
  2.2.1. Характеристика зони дії хімічних речовин
  2.2.2. Ідентифікація маршрутів дії, джерел забруднення, потенційних шляхів розповсюдження і точок дії на людину
  2.2.3. Кількісна характеристика експозиції
  2.2.4. Моніторинг об’єктів навколишнього середовища
  2.2.5. Моделювання розподілу хімічних речовин в навколишньому середовищі
  2.2.6. Моделі персональної експозиції
  2.2.7. Характеристика концентрацій в точці дії
  2.2.8. Експозиція і доза
  2.2.9. Розрахунок добових доз
  2.2.10. Інтегрована оцінка експозиції
  2.3. Характеристика залежності "доза-відгук"
  2.3.1. Параметри для оцінки неканцерогенного ризику
  2.3.2. Параметри для оцінки канцерогенного ризику
  2.4. Характеристика ризику
  2.4.1. Оцінка ризику канцерогенних ефектів
  2.4.2. Оцінка ризику неканцерогенних ефектів при гострих і хронічних діях
  2.4.3. Класифікація рівнів ризику
  2.4.4. Узагальнення інформації про ризик
  2.4.5. Порівняльна оцінка ризиків
  2.4.6. Фактори, що впливають на надійність оцінок ризику
  Питання для самоконтролю
  Розділ 3. ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА РИЗИКУ
  3.1. Поняття про невизначеність
  3.2. Характеристика невизначеності
  3.2.1. Якісна характеристика невизначеності
  3.2.1.1. Невизначеність сценарію.
  3.2.1.2. Невизначеність моделі.
  3.2.1.3. Невизначеність параметрів.
  3.2.2. Кількісна характеристика невизначеності
  3.2.2.1. Методи побудови імовірнісних розподілів
  3.2.2.2. Побудова імовірнісного розподілу ризику
  3.2.2.3. Одновимірний метод Монте-Карло.
  3.2.2.4. Двовимірний метод Монте-Карло.
  3.2.2.5. Програмні продукти для реалізації методу Монте-Карло
  3.2.3. Чутливість
  Питання для самоконтролю
  Розділ 4. ПОЕТАПНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИЗИКУ
  Питання для самоконтролю
  Термінологічний словник
  Список літератури
  Додатки

  Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини