Кількість назв: 965
  1.2. Поняття системи і розвитку
  1.3. Принципи забезпечення сталого розвитку соціально‐економічних систем
  1.4. Методика вимірювання процесів переходу суспільства до сталого розвитку
  РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №1. Принципи функціонування систем
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3. Оцінка природно‐ресурсного та виробничого потенціалу регіону в контексті сталого розвитку
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4. Аналіз та оцінка економічного стану регіону в контексті сталого розвитку
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.Аналіз та оцінка екологічного стану регіону в контексті сталого розвитку
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6. Аналіз та оцінка соціального стану регіону в контексті сталого розвитку
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7. Приведення базових показників соціальної, економічної та екологічної підсистем до нормованого виду
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8. Розрахунок агрегованих та інтегрованого індикаторів екологічної підсистеми регіонів
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9. Розрахунок агрегованих та інтегрованих індикаторів соціальної та економічної підсистем регіонів
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10. Розрахунок індексу соціо‐економіко‐екологічного розвитку території регіонів
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11. Проведення SWOT – аналізу стану соціо‐економіко‐екологічної системи регіонів
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12. Формування документу «бачення громадою майбутнього регіону». Розробка стратегічних напрямків цілей та завдань для досягнення сталого розвитку території
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 13. Розрахунок індексу людського розвитку території регіону
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №14. Впровадження, реалізація та моніторинг стратегії сталого розвитку
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №15. Еколого‐економічна сталість регіонального природокористування
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №16. Встановлення ефектів від впровадження соціального, економічного та екологічного напряму стратегії сталого розвитку регіону
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №17. Вибір соціально‐економічного інструментарію поліпшення стану екологічної підсистеми
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 18. Формування робочих груп для створення місцевого плану дій з охорони довкілля населених пунктів
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №19. Кількісна оцінка соціального ризику
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №20. Розрахунок інтегрального індикатора сталого розвитку
  РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
  3.1. Основні вимоги до написання курсової роботи
  3.2. Структура курсового проекту
  РОЗДІЛ 4. ДІЛОВІ ІГРИ
  РОЗДІЛ 5. ЗАДАЧІ, ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА КРОСВОРДИ
  Глосарій
  Рекомендована література
  Додатки

  Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку