Кількість назв: 965
  1.2. Характеристика радіоактивних елементів
  1.3. Радіоактивні родини
  РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ З ВИКОРИСТАННЯМ РАДІОАКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
  2.1. Технологічні схеми ядерно‐паливних циклів
  2.2. Технологія переробки ядерного палива
  2.3. Технологічні принципи роботи ядерних реакторів
  2.4. Вплив ядерно‐паливних циклів на довкілля
  РОЗДІЛ 3. ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
  3.1. Класифікація радіоактивних відходів
  3.2. Джерела утворення радіоактивних відходів на атомних електростанціях
  3.3. Радіоактивні відходи чорнобильського походження
  3.4. Радіоактивні відходи народного господарства та промислового виробництва
  РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЇ ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ
  4.1. Методи знешкодження викидів та переробки радіоактивних відходів
  4.2. Види діяльності при поводженні з радіоактивними відходами чорнобильського походження
  4.3. Види діяльності при поводженні з радіоактивними відходами на діючих атомних електростанціях
  4.4. Поводження з відпрацьованим ядерним паливом
  4.5. Зберігання та захоронення радіоактивних відходів
  РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ
  5.1. Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами
  5.2. Державна система обліку та контролю за переміщенням радіоактивних відходів
  5.3. Радіаційна безпека перевезення радіоактивних речовин і матеріалів
  РОЗДІЛ 6. РЕАБІЛІТАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ, ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ
  6.1. Особливості правового режиму радіоактивно забруднених територій
  6.2. Відновлення екосистем в умовах радіоактивного забруднення
  6.3. Реабілітація радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь
  6.4. Реабілітація лісових екосистем, забруднених радіонуклідами
  6.5. Радіаційний моніторинг навколишнього середовища
  ГЛОСАРІЙ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ВИКОРИСТАНІ ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ
  ДОДАТОК 1. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва
  ДОДАТОК 2. Множники і префікси для утворення кратних і часткових одиниць та їх назви
  ДОДАТОК 3. Радіаційні величини та їх одиниці

  Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації