Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. МОНІТОРИНГ. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
  1.1. Основні визначення і поняття
  1.2. Об’єкти, предмети та види моніторингу
  1.3. Екологічний моніторинг
  1.4. Цілі та завдання екологічного моніторингу
  1.5. Основні положення екологічного моніторингу
  РОЗДІЛ 2. РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
  2.1. Основні визначення і поняття
  2.2. Джерела радіоактивного забруднення навколишнього середовища
  2.3. Цілі та завдання радіоекологічного моніторингу
  2.4. Складові радіоекологічного моніторингу
  2.5. Комплексний радіоекологічний моніторинг
  2.6. Методологія радіаційного контролю та радіоекологічного моніторингу
  2.7. організація та функціонування системи радіоекологічного моніторингу
  РОЗДІЛ 3. РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
  3.1. Джерела надходження радіоактивних речовин в атмосферу
  3.2. Вимоги до організації спостережень за радіоактивним забрудненням атмосферного повітря
  3.3. Пости спостережень, програми і терміни спостережень
  3.4. Методи відбору проб повітря та оцінювання його радіоактивності
  3.5. Супутні метеорологічні спостереження при відборі проб повітря
  3.6. Радіоактивне забруднення атмосфери при пожежах на забруднених радіонуклідами територіях
  РОЗДІЛ 4. РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ҐРУНТІВ
  4.1. Джерела радіоактивного забруднення ґрунту
  4.2. Міграція радіонуклідів у ґрунті
  4.3. Об’єкти і методи радіоекологічного моніторингу ґрунтів
  4.4. Проведення гамма­зйомки над поверхнею ґрунту
  4.5. Відбирання проб ґрунту
  4.6. Підготовка проб ґрунту до радіометрії і спектрометрії
  4.7. Визначення щільності радіонуклідного забруднення ґрунту
  4.8. Методологічні підходи до прогнозування радіоактивного забруднення ґрунтів
  РОЗДІЛ 5. РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ВОДОЙМ
  5.1. Джерела надходження радіоактивних речовин у водойми
  5.2. Завдання радіоекологічного моніторингу водойм
  5.3. Методи відбору проб води та оцінювання їхньої радіоактивності
  5.4. Захист водойм від надходження радіонуклідів
  5.5. Оцінювання та прогнозування радіоактивного забруднення води
  РОЗДІЛ 6. РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ БІОТИ
  6.1. Антропоцентрична та екоцентрична концепція щодо моніторингу біоти
  6.2. Шляхи формування дози опромінення у різних представників біоти
  6.2.1. Надходження радіоактивних речовин у рослини
  6.2.2. Надходження радіонуклідів до організму тварин і людини
  6.3. організація спостережень за станом біоти на забруднених радіонуклідами територіях
  РОЗДІЛ 7. РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ СФЕРИ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
  7.1. Мета і завдання радіоекологічного моніторингу агропромислового виробництва
  7.2. Об’єкти радіоекологічного моніторингу агропромислового виробництва
  7.3. Структура системи радіоекологічного моніторингу агропромислового виробництва
  7.4. Складові радіоекологічного моніторингу агропромислового виробництва
  7.4.1. Оцінка потужності γ­випромінювання
  7.4.2. Визначення щільності радіонуклідного забруднення сільськогосподарських угідь
  7.4.3. Відбирання проб для радіометрії
  7.5. оптимізація відбору і вимірювань проб при радіоекологічному моніторингу
  РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ І В СВІТІ
  8.1. Організації, що здійснюють радіоекологічний моніторинг в Україні
  8.2. Організація моніторингу за станом навколишнього середовища на території зони відчуження Чорнобильської АЕС
  8.3. Інтеграція України в міжнародну систему радіоекологічного моніторингу
  8.4. Міжнародні рекомендації з питань радіоекологічного моніторингу навколишнього середовища й опромінення населення
  8.5. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів у кормах, сировині, харчових продуктах та питній воді в Європейському співтоваристві, Україні та інших країнах
  8.6. Сучасна радіоекологічна ситуація в Україні
  ПІСЛЯМОВА
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Радіоекологічний моніторинг