Кількість назв: 965
  Розділ 1. ТЕХНОСФЕРА
  1.1. Загальна характеристика техносфери
  1.2. Ресурси техносфери
  1.2.1. Земельні ресурси
  1.2.2. Ресурси атмосфери
  1.2.3. Водні ресурси
  1.2.4. Біологічні ресурси
  1.2.5. Енергетичні ресурси
  1.2.6. Металеві і неметалеві руди, нерудні копалини
  1.3. Взаємодія техносфери з довкіллям
  1.3.1. Матеріальне виробництво
  1.3.2. Матеріальний та енергетичний баланс промислово- виробничого об’єкту
  1.3.3. Оцінка ступеня техногенного навантаження на довкілля
  1.4. Джерела впливу на довкілля
  1.4.1. Техногенні забруднення
  1.4.2. Загальна характеристика найбільш поширених та небезпечних для довкілля матеріальних забруднювальних речовин
  1.4.3. Джерела утворення відходів та їх класифікація
  1.4.4. Антропогенне забруднення атмосферного повітря в Україні
  1.4.5. Антропогенне забруднення водних об’єктів України
  1.4.6. Вплив антропогенної діяльності на ґрунтовий покрив України
  1.4.7. Забруднення геологічного середовища твердими відходами
  1.5. Заходи зі зниження рівня негативного впливу на навколишнє середовище та його попередження
  1.5.1. Забезпечення екологічної безпеки виробництва
  1.5.2. Очищення промислових викидів в атмосферу
  1.5.3. Очищення промислових стоків (механічне, хімічне, біологічне)
  1.5.4. Екологічні заходи оптимізації відпрацьованих земель та трансформованих екосистем (фітомеліорація)
  1.6. Збалансоване використання та відтворення природних ресурсів
  Контрольні питання
  Розділ 2. ЕНЕРГЕТИКА
  2.1.Загальна характеристика
  2.2. Використовувані ресурси
  2.2.1. Основні ресурси теплових електростанцій
  2.2.2. Основні ресурси атомних електростанцій
  2.2.3. Гідроенергетичні ресурси
  2.3. Вплив на довкілля
  2.3.1. Забруднення довкілля тепловими електростанціями
  2.3.2. Забруднення довкілля атомними електростанціями
  2.3.3. Негативний вплив на довкілля гідроелектростанцій
  2.4. Заходи зі зниження рівня негативного впливу енергетики на навколишнє середовище та його попередження
  2.5. Відновлювальні джерела енергії
  2.5.1. Енергія вітру
  2.5.2. Енергія Сонця
  2.5.3. Біоенергетичні технології
  2.5.4. Теплові насоси
  2.5.5. Використання термоядерної енергетики
  2.5.6. Воднева енергетика
  2.5.7. Перспективи розвитку енергетики України
  Контрольні питання
  Розділ 3. МЕТАЛУРГІЯ
  3.1. Загальна характеристика
  3.2. Використовувані ресурси
  3.3. Вплив на довкілля
  3.3.1. Вплив об’єктів чорної металургії
  3.3.2. Вплив об’єктів кольорової металургії
  3.3.3. Вплив металургійного виробництва на зміни клімату
  3.4. Заходи зі зниження рівня негативного впливу металургії на навколишнє середовище та його попередження
  3.4.1. Чорна металургія
  3.4.2. Кольорова металургія
  3.5. Нові екологічно безпечні технології
  3.5.1. Пряме одержання заліза з руд
  3.5.2. Пряме одержання чорнової міді
  3.5.3. Заходи ресурсозбереження в металургії
  Контрольні питання
  Розділ 4. ГІРНИЧОВИДОБУВНИЙ КОМПЛЕКС
  4.1.Загальна характеристика
  4.2. Використовувані ресурси
  4.3. Вплив гірничовидобувного комплексу на довкілля
  4.3.1. Вплив видобування корисних копалин відкритим способом
  4.3.2. Вплив видобування корисних копалин шахтним способом
  4.3.3. Вплив видобування корисних копалин свердловинними методами
  4.4. Заходи зі зниження рівня негативного впливу гірничовидобувного комплексу на навколишнє середовище та його попередження
  4.4.1. Видобування корисних копалин відкритим способом
  4.4.2. Видобування корисних копалин шахтним способом
  4.4.3. Видобування корисних копалин свердловинним способом
  Контрольні питання
  Розділ 5. ТРАНСПОРТ
  5.1.Загальна характеристика
  5.2. Використовувані ресурси
  5.3. Вплив на довкілля
  5.3.1. Автомобільний транспорт
  5.3.2. Залізничний транспорт
  5.3.3. Водний транспорт
  5.3.4. Авіаційний транспорт
  5.3.5. Трубопровідний транспорт
  5.3.6. Лінії електропередач
  5.4. Заходи зі зниження рівня негативного впливу транспорту на навколишнє середовище та його попередження
  5.4.1. Система заходів мінімізації негативного впливу від спалювання палива
  5.4.2. Утилізація найбільш небезпечних відходів та забруднювальних речовин від транспортних засобів
  5.5. Нові екологічно безпечні транспортні технології
  5.5.1. Використання альтернативних палив
  5.5.2. Використання нових видів екологобезпечних транспортних засобів
  Контрольні питання
  Розділ 6. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС
  6.1. Загальна характеристика
  6.2. Використовувані ресурси
  6.3 Вплив на довкілля
  6.3.1. Забруднення атмосфери
  6.3.2. Забруднення гідросфери
  6.3.3. Забруднення ґрунтів
  6.4. Заходи зі зниження рівня негативного впливу машинобудівного комплексу на навколишнє середовище та його попередження
  6.5. Нові екологічно безпечні технології
  Контрольні питання
  Розділ 7. ХІМІЧНА ТА НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
  7.1.Загальна характеристика
  7.2. Використовувані ресурси
  7.3.Вплив на довкілля
  7.4. Заходи зі зниження рівня негативного впливу хімічної та нафтохімічної промисловості на навколишнє середовище та його попередження
  Контрольні питання
  Розділ 8. ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
  8.1. Загальна характеристика
  8.2. Використовувані ресурси
  8.2.1. Ліс
  8.2.2. Складові компоненти у виробництві паперу
  8.3. Вплив на довкілля
  8.3.1. Лісопильно-деревопереробна промисловість
  8.3.2. Целюлозно-паперова промисловість
  8.4. Заходи зі зниження рівня негативного впливу лісопромислового комплексу на довкілля та його попередження, нові екологічно безпечні технології
  8.4.1. Використання відходів деревини у виробництві біопалива
  8.4.2. Використання відходів целюлозного виробництва у гідролізному виробництві
  8.4.3. Використання відходів целюлозної промисловості у виробництві дріжджів та антибіотиків
  8.4.4. Використання відходів целюлозного виробництва у лісохімічній промисловості
  Контрольні питання
  Розділ 9. АГРАРНОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС (АПК)
  9.1.Загальна характеристика АПК
  9.2. Використовувані АПК ресурси
  9.3. Вплив АПК на довкілля
  9.3.1. Вплив рослинництва на довкілля
  9.3.2. Вплив тваринництва на довкілля
  9.3.3. Вплив на довкілля харчової та легкої промисловості
  9.4. Заходи зі зниження рівня негативного впливу агропромислового комплексу на навколишнє середовище та його попередження
  9.5. Нові екологічно безпечні агротехнології
  Контрольні питання
  Розділ 10. БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
  10.1. Загальна характеристика
  10.2. Використовувані ресурси
  10.3. Вплив на довкілля
  10.3.1. Вплив на довкілля промисловості будівельних матеріалів
  10.3.2. Вплив будівництва на довкілля
  10.4. Заходи зі зниження рівня негативного впливу будівельного комплексу на навколишнє середовище та його попередження
  10.5. Нові екологічно безпечні технології в будівництві
  Контрольні питання
  Розділ 11. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
  11.1. Загальна характеристика
  11.2. Використовувані ресурси
  11.3. Вплив на довкілля
  11.3.1. Вплив на довкілля систем водопідготовки
  11.3.2. Вплив на довкілля систем каналізування
  11.3.3. Вплив на довкілля технологій утилізації ТПВ
  11.3.4. Вплив на довкілля паливно-енергетичного, зеленого та транспортного господарства
  11.4. Заходи зі зниження рівня негативного впливу житлово-комунального господарства на навколишнє середовище та його попередження
  11.4.1. Каналізація
  11.4.2. Утилізація ТПВ
  11.5. Нові екологобезпечні технології
  11.5.1. Сучасні екологобезпечні технології водопідготовки
  11.5.2. Сучасні екологобезпечні технології очищення стічних вод
  11.5.3. Сучасні екологобезпечні технології утилізації ТПВ
  Контрольні питання
  ГЛОСАРІЙ
  Рекомендована література

  Техноекологія