Кількість назв: 940
  Розділ 1. КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ – ОСНОВА БЕЗВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА
  1.1. Основні поняття у галузі маловідходних, безвідходних і чистих технологій
  1.2. Основні напрямки створення МВТ і БВТ і залучення в господарський обіг ВСР
  1.3. Комплексне використання сировини в галузях харчової і переробної промисловості
  1.4. Оцінка технологічних процесів виробництва продуктів харчування за ступенем маловідходності і безвідходності
  Розділ 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ І ВІДХОДІВ ХАРЧОВОЇ І ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
  2.1. Основні поняття, терміни і визначення
  2.2. Класифікація вторинних ресурсів і відходів
  2.3. Науково-методичні основи та принципи нормування вторинних сировинних ресурсів і якості навколишнього середовища, поводження з відходами та вторинною сировиною
  2.4. Проблеми еколого-економічного механізму підвищення ефективності залучення в господарський обіг вторинних ресурсів і відходів
  Розділ 3. ВТОРИННІ РЕСУРСИ ГАЛУЗЕЙ ХАРЧОВОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ
  3.1. Вторинні ресурси м’ясної промисловості
  3.2. Вторинні ресурси молочної промисловості
  3.3. Вторинні ресурси зернопереробної промисловості
  3.4. Вторинні ресурси плодоовочевої промисловості
  3.5. Вторинні ресурси олійножирової промисловості
  3.6. Вторинні ресурси хлібопекарської промисловості
  3.7. Вторинні ресурси пивоварної промисловості
  3.8. Вторинні ресурси спиртової промисловості
  3.9. Вторинні ресурси крохмалопатокової промисловості
  3.10. Вторинні ресурси тютюнової промисловості
  3.11. Вторинні ресурси харчоконцентратної промисловості
  3.12. Вторинні ресурси цукрової промисловості
  3.13. Вторинні ресурси виробництва харчових кислот
  Розділ 4. ВПЛИВ ВІДХОДІВ ГАЛУЗЕЙ ХАРЧОВОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
  4.1. Загальні положення
  4.2. М’ясна промисловість
  4.3. Молочна промисловість
  4.4. Зернопереробна промисловість
  4.5. Хлібопекарська промисловість
  4.6. Спиртова промисловість
  4.7. Крохмале-патокова промисловість
  4.8. Цукрова промисловість
  4.9. Плодоовочева промисловість
  4.10. Харчоконцентратна промисловість
  ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
  1. Визначення вологості відходів
  2. Визначення вмісту полісахаридів, які легко гідролізуються (ПЛГ)
  3. Визначення полісахаридів, які важко гідролізуються (ПВГ)
  4. Визначення загального вмісту ліпідів
  5. Визначення Нітрогену за К’єльдалем (модифікація)
  6. Визначення золи в відходах харчової промисловості
  7. Хроматографічні методи виділення та розділення сумішей біологічно активних речовин відходів харчової промисловості
  8. Якісний аналіз біологічно активних речовин в відходах рослинного походження методом мікроскопії
  9. Якісний та кількісний аналіз фосфоліпідів та стеринів відходів харчової промисловості
  10. Порівняльний якісний і кількісний аналіз відходів рослинного походження на присутність С-вітамінної активності
  11. Виділення і визначення незамінних амінокислот з відходів харчової промисловості
  12. Ферментативна активність. Виділення біокаталізаторів з відходів рослинного і тваринного походження
  13. Фенольні сполуки відходів харчової промисловості
  14. Нітрогенвмісні біологічно активні речовини відходів харчової промисловості (алкалоїди)
  15. Дослідження відходів рослинного походження на присутність глікозидів (сапонінів)
  16. Дослідження відходів харчової промисловості на вміст в них ефірних олій
  17. Визначення біологічної цінності білків відходів харчової промисловості
  ПРАКТИЧНІ РОБОТИ
  Практична робота № 1
  Практична робота № 2
  Практична робота № 3
  Практична робота № 4
  Практична робота № 5
  Практична робота № 6
  Практична робота № 7
  Практична робота № 8
  Практична робота № 9
  Практична робота № 10
  Практична робота № 11
  Практична робота № 12
  Практична робота № 13
  Практична робота № 14
  Практична робота № 15
  ПИТАННЯ ДО САМОПЕРЕВІРКИ
  Розділ І
  Розділ ІІ
  Розділ ІІІ
  Розділ ІV
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 4. Технології поводження з відходами харчових виробництв