Кількість назв: 951
  1.2 Аналіз організаційно-функціональних особливостей структури, нормативно-програмного забезпечення та ролі екологічного управління у розвитку вищої освіти
  1.3. Міжнародні стандарти та настанови із забезпечення й управління якістю в сфері освіти
  Основні положення першого розділу
  Розділ 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ ДО ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  2.1. Зміст і структура підготовки майбутніх екологів
  2.2. Науково-методичне забезпечення управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування
  Основні положення другого розділу
  Розділ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ ДО ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  3.1. Зміст і методика організації експериментального дослідження
  3.2. Оцінка ефективності структурно-функціональної моделі управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування
  Основні положення третього розділу
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування