Кількість назв: 965
  Практична робота № 1. Відходи як джерело небезпеки для людини та навколишнього середовища
  Практична робота № 2. Оцінка впливу об’єктів поводження з відходами на повітряне середовище
  Практична робота № 3. Оцінка впливу об'єкту поводження з відходами на водне середовище
  Практична робота № 4. Оцінка впливу об'єктів поводження з відходами на геологічне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ
  Практична робота № 5. Розсіювання пожежних газів під час згоряння ТПВ на полігонах
  Практична робота № 6. Оцінка небезпеки вибуху метану у повітрі робочої зони полігонів
  Практична робота № 7. Визначення категорії екологічної безпеки місць видалення відходів
  Практична робота № 8. Оцінка рівня навантаження територій від полігонів і звалищ ТПВ
  Практична робота № 9. Еколого-економічна оцінка об’єктів видалення відходів
  ЧАСТИНА 2. УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ
  Практична робота № 10. Структура національного Класифікатора відходів
  Практична робота № 11. Визначення класу небезпеки промислових відходів
  Практична робота № 12. Планування та організація збору відходів на підприємстві
  Практична робота № 13. Вимірювання кількості твердих побутових відходів
  Практична робота № 14. Визначення кількості великогабаритних та ремонтних побутових відходів
  Практична робота № 15. Визначення кількості рідких побутових відходів
  Практична робота № 16. Розрахунок викидів шкідливих речовин в атмосферу в результаті згорання на полігонах твердих побутових відходів та розміру позову, що пред’являється за забруднення атмо сферного повітря
  Практична робота № 17. Гігієнічні вимоги до поводження з відходами на промислових підприємствах та отримання дозволу на ліміти розміщення промислових відходів
  Практична робота № 18. Складання паспорта відходів підприємства
  Практична робота № 19. Розрахунок нормативної кількості утворення вугільного золошлаку
  Практична робота № 20. Розрахунок нормативної кількості утворення золи від спалю вання мазуту
  Практична робота № 21. Розрахунок нормативної кількості утворення відходів тари
  Практична робота № 22. Розрахунок нормативної кількості утворення металевої стружки при обробці металів
  Практична робота № 23. Розрахунок нормативної кількості відходів деревини
  ЧАСТИНА 3. ПЕРЕРОБКА, УТИЛІЗАЦІЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ
  Практична робота № 24. Сміттєсортувальні комплекси: класифікація, принцип роботи, вибір сортувальних ліній
  Практична робота № 25. Розрахунок місткості полігона для захоронення відходів
  Практична робота № 26. Піроліз відходів як високоефективний термічний спосіб їх переробки
  Практична робота № 27. Металобрухт та значення використання вторинних металів
  Практична робота № 28. Утилізація відходів пластмас
  Практична робота № 29. Переробка текстильних відходів
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ: «ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ МІСТА ВІД ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГОНА»
  ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМАТИКОЮ «ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ»
  ДОДАТКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Управління та поводження з відходами