Кількість назв: 940
  Практичне заняття 2. Функціональне зонування території міста
  Практичне заняття 3. Дослідження порушених земель міста та методів їх відновлення
  Практичне заняття 4. Вивчення методів захисту міських територій від небезпечних геологічних процесів
  Практичне заняття 5. Вивчення показників якості води водних об’єктів міста
  Практичне заняття 6. Визначення кратності розбавлення зворотних вод у водотоках
  Практичне заняття 7. Визначення гранично допустимого скиду забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти
  Практичне заняття 8. Вивчення методів захисту і відновлення поверхневих водних об’єктів
  Практичне заняття 9. Визначення обсягу поверхневого стоку з території міста
  Практичне заняття 10. Вивчення методів поновлення запасів підземних вод
  Практичне заняття 11. Визначення зони впливу джерела викиду промислового підприємства
  Практичне заняття 12. Визначення необхідної висоти джерела викиду шкідливих речовин у повітря
  Практичне заняття 13. Визначення класу небезпечності промислового підприємства, розрахунок параметрів санітарно-захисної зони
  Практичне заняття 14. Визначення норми озеленення населених пунктів
  Практичне заняття 15. Розрахунок теплового навантаження та річних витрат теплової енергії на потреби міста
  Практичне заняття 16. Розрахунок обсягів споживання електроенергії на комунально-побутові потреби міста
  Практичне заняття 17. Розрахунок витрат газу на комунально-побутові потреби міста
  Практичне заняття 18. Оцінка радіаційного фону на території міста
  Практичне заняття 19. Визначення очікуваних рівнів шуму в розрахункових точках на території міста і всередині приміщень. Розрахунок параметрів шумозахисного екрану
  Практичне заняття 20. Визначення показників хімічного забруднення міського середовища
  Практичне заняття 21. Визначення концентрації Карбон (ІІ) оксиду на умовній ділянці магістральної траси міста
  Практичне заняття 22. Визначення середньодобової кількості побутових відходів
  Практичне заняття 23. Визначення річного обсягу утворення твердих побутових відходів по місту
  Практичне заняття 24. Визначення кількості сміттєвозів для вивезення твердих побутових відходів
  Практичне заняття 25. Розрахунок необхідної кількості машин для літнього прибирання території міста
  Практичне заняття 26. Визначення необхідної кількості машин та транспорту для організації снігоприбиральних робіт
  Практичне заняття 27. Визначення стану довкілля міста методом біоіндикації
  Практичне заняття 28. Визначення рівня освітленості у навчальних приміщеннях
  Практичне заняття 29. Оцінка ризику загрози здоров’ю населення внаслідок забруднення атмосферного повітря
  Практичне заняття 30. Оцінка ризику загрози здоров’ю населення за умови впливу граничних токсикантів
  Практичне заняття 31. Оцінка екологічного стану території міста за рівнями забруднення міського середовища
  Практичне заняття 32. Екологічні проблеми міста та шляхи їх вирішення
  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Урбоекологія