Кількість назв: 940
  1.2. Особливості функціонування сучасних банківських систем
  1.3. Становлення та розвиток банківської системи України
  Тема 2. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ
  2.1. Центральні банки у зарубіжних країнах
  2.2. Національний банк України та грошово-кредитна політика
  2.3. Система електронних платежів НБУ (СЕП)
  Тема 3. БАНКИ ЯК ПРОВІДНІ СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА. ФУНКЦІЇ БАНКІВ
  3.1. Фінансові посередники на грошовому ринку
  3.2. Сутність поняття «банк». Види комерційних банків
  3.3. Функції банків, види банківських операцій
  3.4. Порядок реєстрації банку та ліцензування його діяльності
  Змістовий модуль 2. БАНКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  Тема 4. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ПЛАТІЖНОГО ОБІГУ
  4.1. Основи організації грошових розрахунків та порядок оформлення розрахункових документів
  4.2. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика
  4.3. Порядок відкриття рахунків в банках
  4.4. Організація готівкових грошових розрахунків
  Тема 5. ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ПО ЗАЛУЧЕННЮ ТА ЗАПОЗИЧЕННЮ КОШТІВ
  5.1. Капітал комерційного банку, його склад та структура
  5.2. Власний капітал банку та його формування
  5.3. Залучений капітал банку та його характеристики
  5.4. Управління залученим капіталом банку
  Тема 6. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
  6.1. Поняття банківського кредиту та його класифікація
  6.2. Кредитна угода та етапи процесу кредитування
  6.3. Способи нарахування відсотків за кредитами
  6.4. Формування та використання резерву на покриття можливих витрат за позиками банків
  6.4.1. Розрахунок резерву за кредитами юридичних осіб
  6.4.2. Розрахунок резерву за кредитами фізичних осіб
  6.4.3. Розрахунок резерву за кредитами,наданими іншим банкам
  Тема 7. ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ І ПОГАШЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРЕДИТІВ
  7.1. Методи кредитування клієнтів банку
  7.2. Форми позичкового рахунку
  7.3. Окремі види кредитних операцій
  Тема 8. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
  8.1. Поняття та види банківських інвестицій
  8.2. Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів
  8.3. Посередницькі операції банку на фондовому ринку
  Тема 9. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
  9.1. Здійснення розрахунків в іноземній валюті по зовнішньоекономічних угодах
  9.2. Фінансування експортно-імпортних угод
  9.3. Посередницькі операції комерційних банків з іноземною валютою
  Тема 10. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
  10.1. Сутність фінансового аналізу діяльності банків
  10.2. Аналіз фінансового стану банків
  10.3. Аналіз фінансових результатів діяльності банків
  10.4. Аналіз ефективності діяльності банків
  10.5. Економічні нормативи регулювання діяльності банків
  Тема 11. БАНКІВСЬКА СТАТИСТИКА
  11.1. Предмет, метод і завдання банківської статистики
  11.2. Статистика ресурсів комерційних банків
  11.3. Статистика доходів і витрат банку
  Тема 12. СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ БАНКУ
  12.1. Стратегії та моделі управління активами і пасивами банку
  12.2. Декомпозиційний аналіз прибутковості власного капіталу банку
  12.3. Показник GAP як індикатор чутливості балансу
  12.4. Аналіз дюрації та імунізація балансу банку
  12.5. Стратегія управління валютним ризиком банку
  Тема 13. БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  13.1. Основи банківського менеджменту
  13.2. Банківський менеджмент за спрямуванням управлінських рішень
  13.3. Організація контролю банківської діяльності
  13.4. Процес управління інформаційними технологіями та організація ефективних систем безпеки захисту інформації
  Тема 14. РЕГУЛЮВАННЯ, НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  14.1. Основи регулювання, нагляду та контролю банківської діяльності
  14.2. Особливості розробки стандартів Базельського комітету з питань банківського нагляду
  14.3. Фінансовий механізм державного регулювання банківської діяльності в Україні
  Тема 15. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  15.1. Поняття та структура функціонування системи фінансового моніторингу в Україні
  15.2. Сутність та засоби легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та відмивання грошей
  15.3. Міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей
  Тема 16. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
  16.1. Сутність фінансової безпеки банківського сектору
  16.2. Методичний інструментарій забезпечення фінансової безпеки банків
  16.3. Моральні ризики й асиметрія інформації в банківській діяльності та методи їх мінімізації
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Банківська система