Кількість назв: 940
  1.2. Поняття інструментів грошово-кредитної політики, їх класифікація
  1.3. Організація розробки грошово-кредитної політики в Україні
  ТЕМА 2. ПРОЦЕНТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ
  2.1. Теоретичні засади процентної політики центральних банків
  2.2. Принципи реалізації процентної політики центральних банків
  2.3. Механізми та проблеми застосування процентної політик НБУ в Україні
  ТЕМА 3. МЕХАНІЗМ ОБОВ’ЯЗКОВОГО РЕЗЕРВУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ
  3.1. Теоретичні засади застосування обов’язкових резервів
  3.2. Порядок формування обов’язкових резервів в Україні
  ТЕМА 4. ПОЛІТИКА РЕФІНАНСУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ
  4.1. Теоретичні засади політики рефінансування
  4.2. Способи проведення операцій рефінансування
  4.3. Політика рефінансування банків зарубіжних країн
  4.4. Організація рефінансування банків в Україні
  ТЕМА 5. ОПЕРАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ
  5.1. Теоретичні засади операцій центральних банків на відкритому ринку
  5.2. Особливості проведення операцій на відкритому ринку
  ТЕМА 6. АДМІНІСТРАТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ
  6.1. Теоретичні засади застосування адміністративних інструментів реалізації монетарної політики центральних банків
  6.2. Валютні обмеження як адміністративний інструмент валютної політики
  ТЕМА 7. МОНЕТАРНА ТРАНСМІСІЯ В УКРАЇНІ
  7.1. Сутність монетарного трансмісійного механізму, канали його реалізації
  7.2. Процентний канал монетарної трансмісії
  7.3. Канал цін активів монетарної трансмісії
  7.4. Кредитний канал монетарної трансмісії
  7.5. Канал очікувань монетарної трансмісії
  ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ПО ТЕМАХ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Грошово-кредитна політика НБУ