Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. ГРОШОВО-КРЕДИТНІ СИСТЕМИ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ
  ТЕМА 1. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
  1.1. Еволюція грошово-кредитної системи США
  1.2. Регулюючі органи грошово-кредитної системи США
  1.2.1. Федеральна резервна система – головний орган США з проведення грошово-кредитної політики
  1.2.2. Інші органи регулювання грошово-кредитної системи США
  1.3. Комерційні банки та небанківські фінансово-кредитні установи США
  Питання до практичних занять
  Тестові завдання
  Питання для дискусії
  Теми для рефератів
  Кросворди
  Питання до самостійного опрацювання
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  ТЕМА 2. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
  2.1. Грошовий обіг та кредитна система Великобританії: історичні аспекти
  2.2. Банк Англії – центральний орган регулювання грошово-кредитної системи країни
  2.3. Другий рівень кредитної системи Великобританії
  Питання до практичних занять
  Тестові завдання
  Питання для дискусії
  Теми для рефератів
  Кросворди
  Питання до самостійного опрацювання
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  ТЕМА 3. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА НІМЕЧЧИНИ
  3.1. Еволюція грошей та кредиту Німеччини
  3.2. Органи грошово-кредитного регулювання в Німеччині
  3.2.1. Функціонування центрального банку Німеччини
  3.2.2. Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини
  3.3. Фінансова архітектура Німеччини
  Питання до практичних занять
  Тестові завдання
  Питання для дискусії
  Теми для рефератів
  Кросворди
  Питання до самостійного опрацювання
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  ТЕМА 4. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА ФРАНЦІЇ
  4.1. Грошовий обіг і кредитна справа Франції: історичний аспект
  4.2. Ланка верхнього рівня регулювання кредитної системи Франції
  4.2.1. Центральний емісійний банк Франції
  4.2.2. Допоміжні органи регулювання та контролю за кредитною діяльністю
  4.2.3. Інші централізовані служби в структурі кредитної системи Франції
  4.3. Діяльність фінансово-кредитних установ на ринку фінансових послуг Франції
  Питання до практичних занять
  Тестові завдання
  Питання для дискусії
  Теми для рефератів
  Кросворди
  Питання до самостійного опрацювання
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  ТЕМА 5. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА ЯПОНІЇ
  5.1. Грошовий обіг та кредит Японії: історичні етапи розвитку
  5.2. Банк Японії – центр кредитної системи країни
  5.3. Федеральна корпорація страхування депозитів
  5.4. Фінансово-кредитні інститути Японії (другий рівень)
  Питання до практичних занять
  Тестові завдання
  Питання для дискусії
  Теми для рефератів
  Кросворди
  Питання до самостійного опрацювання
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  ТЕМА 6. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА ІТАЛІЇ
  6.1. Грошовий обіг Італії: минуле та сучасність
  6.2. Органи регулювання грошово-кредитних відносин в Італії
  6.2.1. Міжвідомчий комітет з кредитів і заощаджень – міні-уряд Італії
  6.2.2. Банк Італії – виконавчий орган в сфері грошово-кредитних відносин
  6.3. Система фінансово-кредитних установ Італії
  Питання до практичних занять
  Тестові завдання
  Питання для дискусії
  Теми для рефератів
  Кросворди
  Питання до самостійного опрацювання
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  ТЕМА 7. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА КАНАДИ
  7.1. Еволюція грошово-кредитної системи Канади
  7.2. Регуляторна система Канади
  7.2.1. Міністерство фінансів Канади
  7.2.2. Банк Канади
  7.2.3. Канадська корпорація страхування депозитів
  7.2.4. Агенція прав споживачів фінансових послуг
  7.2.5. Центр аналізу фінансових трансакцій та звітності
  7.2.6. Офіс наглядача фінансових установ Канади
  7.2.7. Канадська Асоціація банкірів
  7.3. Фінансово-кредитні інститути Канади та їх діяльність на ринку фінансових послуг країни
  Питання до практичних занять
  Тестові завдання
  Питання для дискусії
  Теми для рефератів
  Кросворди
  Питання до самостійного опрацювання
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  РОЗДІЛ 2. ГРОШОВО-КРЕДИТНІ СИСТЕМИ ДЕЯКИХ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН
  ТЕМА 8. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА РОСІЇ
  8.1. Історія грошового обігу і кредитної справи на території Росії
  8.1.1. Гроші та кредит Російської імперії
  8.1.2. Гроші та кредит СРСР в період 1917–1945 рр
  8.1.3. Грошова та кредитна системи СРСР в період 1946–1991 рр
  8.1.4. Грошово-кредитна система Російської Федерації
  8.2. Кредитна система РФ: структура та функції
  8.2.1. Діяльність центрального банку РФ
  8.2.2. Асоціація кредитних організацій
  8.2.3. Національне бюро кредитних історій
  8.2.4. Фінансова інфраструктура Російської Федерації
  Питання до практичних занять
  Тестові завдання
  Питання для дискусії
  Теми для рефератів
  Кросворди
  Питання до самостійного опрацювання
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  ТЕМА 9 ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
  9.1. Становлення і розвиток грошово-кредитної системи Білорусії
  9.2. Національний банк Республіки Білорусь
  9.3. Другий рівень фінансово-кредитної системи Республіки Білорусь
  Питання до практичних занять
  Тестові завдання
  Питання для дискусії
  Теми для рефератів
  Кросворди
  Питання до самостійного опрацювання
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  ТЕМА 10 ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН
  10.1. Еволюція грошово-кредитної системи Казахстану
  10.1.1. Виникнення і розвиток грошової системи Казахстану
  10.1.2. Розвиток кредитної системи Казахстану
  10.2. Національний Банк Республіки Казахстан: структура, основні завдання та функції
  10.3. Казахська система гарантування депозитів
  10.4. Функціонування сегментів кредитного сектору Республіки Казахстан
  Питання до практичних занять
  Тестові завдання
  Питання для дискусії
  Теми для рефератів
  Кросворди
  Питання до самостійного опрацювання
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  РОЗДІЛ 3 ГРОШОВО-КРЕДИТНІ СИСТЕМИ ДЕЯКИХ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ
  ТЕМА 11 ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА ПОЛЬЩІ
  11.1. Історія розвитку польської грошово-кредитної системи
  11.2. Національний банк Польщі: історичні аспекти, функції та організаційна структура
  11.2.1. Історичні аспекти розвитку, функції та завдання центрального банку Польщі
  11.2.2. Організаційна структура центрального банку Польщі
  11.3. Характеристика фінансово-кредитних установ Польщі
  Питання до практичних занять
  Тестові завдання
  Питання для дискусії
  Теми для рефератів
  Кросворди
  Питання до самостійного опрацювання
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  ТЕМА 12. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УГОРЩИНИ
  12.1. Історія розвитку угорської грошово-кредитної системи
  12.2. Національний банк Угорщини
  12.3. Угорська банківська асоціація
  12.4. Діяльність Державної фінансової інспекції
  12.5. Національний Фонд захисту кредитно-ощадних установ
  12.6. Угорська фінансово-кредитна архітектура
  12.6.1. Найбільші фінансові групи Угорщини
  12.6.2. Банківська система Угорщини
  12.6.3. Система кредитно-ощадних кооперативів Угорщини
  12.6.4. Страховий сектор Угорщини
  12.6.5. Діяльність угорських пенсійних фондів
  Питання до практичних занять
  Тестові завдання
  Питання для дискусії
  Теми для рефератів
  Кросворди
  Питання до самостійного опрацювання
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  ТЕМА 13. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА ЧЕХІЇ ТА СЛОВАЧЧИНИ
  13.1. Грошово-кредитна система Чехії та Словаччини: історичні аспекти розвитку
  13.1.1. Розвиток грошово-кредитної системи Чехії
  13.1.2. Розвиток грошово-кредитної системи Словаччини
  13.2. Національна система регулювання грошово-кредитних відносин в Чеській та Словацькій Республіках
  13.2.1. Національний банк Чеської Республіки
  13.2.2. Національний банк Словацької Республіки
  13.3. Діяльність банківських та небанківських фінансово-кредитних інституцій в Чеській та Словацькій Республіках
  13.3.1. Другий рівень кредитної системи Чеської Республіки
  13.3.2. Другий рівень кредитної системи Словацької Республіки
  Питання до практичних занять
  Тестові завдання
  Питання для дискусії
  Теми для рефератів
  Кросворди
  Питання до самостійного опрацювання
  Запитання для самоконтролю
  Рекомендована література
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

  Грошово-кредитні системи зарубіжних країн