Кількість назв: 940
  2. Передумови виникнення інноваційного підприємства під впливом сучасних тенденцій світового економічного розвитку
  3. Державне регулювання діяльності інноваційних підприємств
  4. Форми, види та способи підприємницької діяльності в умовах інноваційного розвитку
  5. Управління інноваційним підприємством (функціональний підхід)
  6. Статистика інноваційної діяльності вітчизняних підприємств
  Ключові терміни і поняття
  Практикум
  Контрольні питання
  Рекомендована література
  РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  1. Виробнича програма підприємства та методи її планування з урахуванням стратегічної мети діяльності
  2. Виробничі потужності інноваційного підприємства, методи їх визначення
  3. Планування обсягів реалізації інноваційної продукції
  4. Планування матеріально-технічного забезпечення інноваційного підприємства
  5. Методи оцінки, порядок нормування та оперативне управління виробничими запасами
  6. Методичний підхід до оцінки ефективності інноваційних процесів в логістичній діяльності підприємства
  Ключові терміни і поняття
  Практикум
  Контрольні питання
  Рекомендована література
  РОЗДІЛ 3. РЕСУРСНІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  1. Ресурсний та інноваційний потенціал підприємства: сутність, розмежування понять та складові
  2. Маркетинговий потенціал інноваційного підприємства
  3. Основні фонди інноваційного підприємства
  4. Оборотні засоби інноваційного підприємства
  5. Трудові ресурси інноваційного підприємства
  6. Нормування та продуктивність праці
  7. Оплата праці в ринкових умовах
  Ключові терміни і поняття:
  Практикум
  Контрольні питання
  Рекомендована література
  РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  1. Собівартість інноваційної продукції
  2. Ціноутворення на інноваційну продукцію
  3. Якість інноваційної продукції
  4. Конкурентоспроможність інноваційної продукції
  5. Оцінка ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства
  Ключові терміни і поняття
  Практикум
  Контрольні питання
  Рекомендована література
  РОЗДІЛ 5. АНТИКРИЗОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  1. Криза та інноваційна діяльність промислових підприємств України
  2. Антикризове управління та економічна безпека інноваційного підприємства
  3. Аналіз передумов і ознаки прояву кризових явищ на інноваційному підприємстві
  4. Концепція життєвого циклу інноваційного підприємства та її використання при побудові системи управління
  5. Оцінювання вартості інноваційного підприємства
  6. Вибір стратегії антикризового управління інноваційним підприємством
  7. Банкрутство та ліквідація інноваційного підприємства. Санація та реструктуризація інноваційного підприємства
  Ключові терміни і поняття
  Практикум
  Контрольні питання
  Рекомендована література
  ІННОВАЦІЙНІ ПОРТРЕТИ ПЕРЕДОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ (2014 рік)

  Економіка інноваційного підприємства