Кількість назв: 940
  1.2. Приклади розв’язання практичних завдань
  1.3. Завдання для самостійного розв’язання
  2. ТЕМА: ТОВАРНА ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
  2.1. Теоретичні основи та методичні рекомендації до розв’язання завдань
  2.2. Приклади розв’язання практичних завдань
  2.3.Завдання для самостійного розв’язання
  3. ТЕМА: ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА
  3.1. Теоретичні основи та методичні рекомендації до розв’язання завдань
  3.2. Приклади розв’язання практичних завдань
  3.3. Завдання для самостійного розв’язання
  4. ТЕМА: ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ПРОДУКТИВНІСТЬ І ОПЛАТА ПРАЦІ
  4.1. Теоретичні основи та методичні рекомендації до розв’язання завдань
  4.2. Приклади розв’язання практичних завдань
  4.3. Завдання для самостійного розв’язання
  5. ТЕМА: ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ
  5.1.Теоретичні основи та методичні рекомендації до розв’язання завдань
  5.2. Приклади розв’язання практичних завдань
  5.3.Завдання для самостійного розв’язання
  6. ТЕМА: ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ
  6.1. Теоретичні основи та методичні рекомендації до розв’язання завдань
  6.2. Приклади розв’язання практичних завдань
  6.3. Завдання для самостійного розв’язання
  7. ТЕМА: ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ
  7.1. Теоретичні основи та методичні рекомендації до розв’язання завдань
  7.2. Приклади розв’язання практичних завдань
  7.3. Завдання для самостійного розв’язання
  8. ТЕМА: МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА
  8.1.Теоретичні основи та методичні рекомендації до розв’язання завдань
  8.2. Приклади розв’язання практичних завдань
  8.3.Завдання для самостійного розв’язання
  9. ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  9.1. Теоретичні основи та методичні рекомендації до розв’язання завдань
  9.2. Приклади розв’язання практичних завдань
  9.3. Завдання для самостійного розв’язання
  10. ТЕМА: СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТІ ПРОДУКЦІЇ
  10.1. Теоретичні основи та методичні рекомендації до розв’язання завдань
  10.2. Приклади розв’язання практичних завдань
  10.3. Завдання для самостійного розв’язання
  11. ТЕМА: ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
  11.1. Теоретичні основи та методичні рекомендації до розв’язання завдань
  11.2. Приклади розв’язання практичних завдань
  11.3. Завдання для самостійного розв’язання
  12. ТЕМА: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  12.1. Теоретичні основи та методичні рекомендації до розв’язання завдань
  12.2. Приклади розв’язання практичних завдань
  12.3. Завдання для самостійного розв’язання
  13. ТЕМА: ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО- ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  13.1. Теоретичні основи та методичні рекомендації до розв’язання завдань
  13.2. Приклади розв’язання практичних завдань
  13.3. Завдання для самостійного розв’язання
  СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
  Ситуаційне завдання 1. Маркетингова діяльність і формування виробничої програми
  Ситуаційне завдання 2 1. Оцінка стану, відтворення та використання основних фондів підприємства
  Ситуаційне завдання 2 2. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань
  Ситуаційне завдання 3. Оптимізація використання оборотних коштів підприємства
  Ситуаційне завдання 4. Визначення економічної ефективності спеціалізації виробництва
  Ситуаційне завдання 5. Складання кошторису витрат та розробка калькуляції
  Ситуаційне завдання 6. Оцінка ефективності інвестицій в розробку нового товару
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Економіка підприємства (Частина 2. Практикум)