Кількість назв: 940
  Тема 2. Метод і методика економічного аналізу
  Тема 3. Методи факторного аналізу
  Тема 4. Стохастичний факторний аналіз
  Тема 5. Прийоми вивчення зворотного детермінованого факторного зв’язку
  Р О З Д І Л 2. Система комплексного економічного аналізу господарської діяльності
  Тема 6. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг
  Тема 7. Аналіз виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня підприємства
  Тема 8. Аналіз собівартості продукції
  Тема 9. Аналіз прибутку та рентабельності виробництва
  Тема 10. Методичні основи аналізу фінансового стану підприємства
  Р О З Д І Л 3. Завдання для практичних занять
  Р О З Д І Л 4. Завдання для підсумкового контролю знань студентів з «Економічного аналізу»
  Індивідуальні завдання
  Плани семінарів та практичних занять
  Екзаменаційні питання
  Термінологічний словник
  Література
  Додаток Відповіді на тести для самоконтролю знань

  Економічний аналіз: теорія і практика