Кількість назв: 940
  1.2. Економіка знань – черговий етап розвитку суспільства
  1.3. Інтелектуальний капітал – домінуючий ресурс економіки знань
  1.4. Людський капітал – базове джерело ресурсів розвитку
  Питання для самоконтролю за темою 1
  Тести до теми 1
  РОЗДІЛ 2. Теоретичні основи інтелектуального капіталу підприємства
  2.1. Економічна сутність інтелектуальної складової капіталу
  2.2. Поняття інтелектуального капіталу
  2.3. Види, структура та елементи інтелектуального капіталу
  Питання для самоконтролю за темою 2
  Тести до теми 2
  РОЗДІЛ 3. Процеси створення і кругообіг інтелектуального капіталу підприємства
  3.1. Етапи формування інтелектуального капіталу підприємства
  3.2. Фактори формування інтелектуального продукту підприємства
  3.3. Управління рухом інтелектуального капіталу підприємства і його комерціалізація
  Питання для самоконтролю за темою 3
  Тести до теми 3
  РОЗДІЛ 4. Роль системи вищої освіти у формуванні інтелектуального капіталу підприємства
  4.1. Наука та освіта і формування інтелектуального потенціалу виробничих підприємств
  4.2. Університет – науково-технічний центр інноваційного розвитку регіону
  4.3. Роль освіти у трансфері знань і формуванні компетентностей фахівців
  Питання для самоконтролю за темою 4
  Тести до теми 4
  РОЗДІЛ 5. Оцінка інтелектуального капіталу підприємства
  5.1. Методичні підходи до оцінки інтелектуального капіталу
  5.2. Інтегральна оцінка інтелектуального капіталу підприємства
  5.3. Міжнародний досвід і підходи до оцінки інтелектуального капіталу
  Питання для самоконтролю за темою 5
  Тести до теми 5
  РОЗДІЛ 6. Механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства
  6.1. Процес управління інтелектуальним капіталом та принципи його організації
  6.2. Моделі управління інтелектуальним капіталом підприємства
  6.3. Організаційно-економічні механізми управління інтелектуальним капіталом підприємства
  6.4. Критерії і показники ефективності функціонування механізму управління інтелектуальним капіталом
  Питання для самоконтролю за темою 6
  Тести до теми 6
  РОЗДІЛ 7. Пріоритети і напрямки розвитку інтелектуального капіталу підприємства
  7.1. Стратегії розвитку інтелектуального капіталу підприємства
  7.2. Визначення стану і організаційне забезпечення розвитку інтелектуального капіталу підприємства
  7.3. Методи оцінки варіантів пошуку резервів виробництва
  Питання для самоконтролю за темою 7
  Тести до теми 7
  РОЗДІЛ 8. Основи захисту інтелектуального капіталу підприємства
  8.1. Захист інтелектуального капіталу як складова безпеки підприємства
  8.2. Правові аспекти управління та захисту інтелектуальної власності і капіталу підприємства
  Питання для самоконтролю за темою 8
  Тести до теми 8
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ
  Додаток А Теоретичні підходи до визначення сутності та структури інтелектуального капіталу
  Додаток Б Терміни інтелектуального капіталу (поняття, визначення, тлумачення)
  Додаток В Методи оцінки інтелектуального капіталу підприємства
  Додаток Г Анкета оцінювання стану управління інтелектуальним потенціалом підприємства
  Додаток Д Примірна програма і тематичний план дисципліни «Управління інтелектуальним капіталом підприємства»

  Інтелектуальний капітал підприємства