Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ І ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ОЦІНКА СТАНУ ТА РИЗИКІВ, ЩО ІСНУЮТЬ
  1.1. Сучасний стан довкілля в Україні
  1.1.1.Забруднення атмосферного повітря
  1.1.2.Оцінка стану водних ресурсів та їх використання
  1.1.3. Забруднення ґрунтів
  1.1.4. Поводження з відходами
  1.1.5. Стан фауни, флори, біорізноманіття
  1.1.6. Вплив енергетики на стан довкілля в Україні
  1.1.7. Кліматичні зміни
  1.2. Стан довкілля в регіонах України (на прикладі Нижньодунайського регіону Одеської області)
  1.2.1. Водозабезпечення
  1.2.2. Забруднення атмосферного повітря
  1.2.3. Забруднення водних ресурсів
  1.2.4. Відходи
  1.2.5. Забруднення ґрунтів та поводження з непридатними або забороненими до використання пестицидами
  1.2.6. Об’єкти підвищеної небезпеки
  1.2.7. Транскордонні проблеми охорони довкілля за Європейськими вимогами
  1.3. Оцінка впливу забруднення довкілля на соціальні параметри життєзабезпечення
  1.3.1. Методологія оцінки екологічного ризику в оцінці транскордонних загроз
  1.3.2. Вплив забруднення довкілля на здоров’я людини та біорізноманіття
  1.3.3. Оцінка вразливості території Нижньодунайського регіону
  РОЗДІЛ ІІ ФОРМУВАННЯ ПЛАТФОРМИ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ ЯК ВІХА СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ
  2.1. Огляд європейських сценаріїв розвитку «зеленої» економіки
  2.2. Доктрина «зеленої» економіки в контексті поширення загальноєвропейських підходів
  2.3. Інституційні важелі та механізми «зеленого» зростання в Україні
  2.4. Формування платформи «зеленої» економіки в місцевому розвитку територіальних громад
  РОЗДІЛ ІІІ РОЗБУДОВА МІСЦЕВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ
  3.1. Віхи розвитку екологічної політики в Україні
  3.2. Природно-ресурсний менеджмент як основа реалізації зелених програм на державному та місцевому рівні
  3.3. Екологізація регіональної (місцевої) політики на засадах моделі «зеленої» економіки
  3.4. Стратегічні вектори екологічного врядування
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ
  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

  «Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку