Кількість назв: 940
  1.1. Оптимізація елементів правового механізму ПДВ
  1.2. Еластична ставка податків як стимул детінізації економіки
  1.3. Оптимізація податкових ставок у системі державного регулювання економіки
  1.3.1. Еластична ставка ПДВ як спосіб підвищення конкурентоспроможності продукції
  1.3.2. Еластична ставка податку на прибуток – стимул інноваційної спрямованості виробництва
  1.3.3. Еластична ставка єдиного соціального внеску – стимул легалізації доходів
  РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
  2.1. Принцип «витягнутої руки» для цілей оподаткування: спосіб визначення і закріплення в законодавстві
  2.2. Правові засоби протидії ухиленню від сплати податків
  2.3. Усунення протиправних податкових правовідносин між платниками податків шляхом застосування спеціальних ПДВ-рахунків
  РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
  3.1. Стратегія комплексного захисту вітчизняного товаровиробника засобами податкового права
  3.2. Правове регулювання приватизаційних процесів
  3.3. Правове регулюванню відносин між державою та майбутнім власником об’єкта приватизації
  3.4. Правове регулювання податкових пільг
  РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
  4.1. Податкове регулювання інноваційної політики України
  4.2. Інновація як засіб сталого розвитку держави
  4.3. Митна політика і конкурентоспроможність вітчизняних товарів
  4.4. Правові аспекти науково- технічної політики України
  РОЗДІЛ 5. ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ
  5.1. Політика регулювання доходів засобами податкового права
  5.2. Податковий механізм реформування інституту заробітної плати
  5.3. Інтелектуальний капітал у структурі доданої вартості
  ВИСНОВКИ
  ЛІТЕРАТУРА

  Механізм податкового стимулювання соціально-економічного розвитку України