Кількість назв: 940
  1.1.2. Особливості ціноутворення в торгівлі
  1.1.3. Організація бухгалтерського обліку в торгівлі
  1.2. Бухгалтерський облік товарів на оптових торговельних підприємствах
  1.2.1. Документальне оформлення надходження та вибуття товарів
  1.2.2. Бухгалтерський облік надходження товарів на оптові підприємства
  1.2.3. Облік реалізації товарів на оптових підприємствах
  1.2.4. Облік бартерних операцій
  1.3. Облік товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі
  1.3.1. Документальне оформлення надходження та продажу товарів
  1.3.2. Бухгалтерський облік надходження товарів до роздрібної мережі
  1.3.3. Бухгалтерський облік реалізації товарів і торгових націнок
  1.3.4. Облік реалізації товарів зі знижками
  1.3.5. Облік повернення товарів покупцями
  1.3.6. Облік торгівлі з розстрочкою платежу
  1.4. Облік результатів інвентаризації та переоцінки товарів
  РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
  2.1. Особливості діяльності підприємств будівельної галузі та їхній вплив на організацію бухгалтерського обліку
  2.1.1. Організаційні основи діяльності будівельних підприємств
  2.1.2. Особливості ціноутворення в будівництві
  2.1.3. Способи фінансування будівництва
  2.1.4. Загальна організація обліку з урахуваннямгалузевих особливостей
  2.2. Бухгалтерський облік виконання будівельно-монтажних робіт за будівельними контрактами
  2.2.1. Документування операцій з виконання будівельних робіт та розрахунків із замовниками
  2.2.2. Облік будівельних матеріалів
  2.2.3. Облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт та формування їх собівартості
  2.2.4. Визнання та облік формування доходів і витрат за будівельним контрактом
  2.2.5. Облік реалізації будівельно-монтажних робіт та розрахунків із замовниками
  2.2.6. Облік витрат на виконання будівельних робіт у забудовника
  РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
  3.1. Галузеві особливості обліку та оподаткування аграрних підприємств
  3.1.1. Особливості сільськогосподарського виробництва та їх вплив на організацію і ведення бухгалтерського обліку
  3.1.2. Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств
  3.2. Облік біологічних активів
  3.2.1.Визнання, класифікація й оцінка біологічних активів
  3.2.2. Документальне оформлення операцій по руху біологічних активів і їх відображення в регістрах бухгалтерського обліку
  3.2.3. Бухгалтерський облік довгострокових біологічних активів
  3.2.4. Бухгалтерський облік поточних біологічних активів
  3.3. Облік витрат і виходу продукції аграрних підприємств
  3.3.1.Класифікація витрат виробництва
  3.3.2. Облік витрат і виходу продукції рослинництва та калькулювання її собівартості
  3.3.3. Облік витрат і виходу продукції тваринництва та калькулювання її собівартості
  3.3.4. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькулювання її собівартості
  РОЗДІЛ 4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
  4.1. Організаційні основи діяльності автотранспортних підприємств
  4.2. Документальне оформлення діяльності автотранспортних підприємств
  4.3. Облік автотранспортних засобів
  4.4. Облік запасів на автотранспортних підприємствах
  4.5. Облік оплати водіїв
  4.6. Облік витрат та доходів автотранспортних підприємств
  РОЗДІЛ 5.ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
  5.1. Сутність та види посередницьких договорів
  5.2. Облік операцій за договорами доручення та агентськими угодами
  5.3. Посередницькі операції в торговельній сфері
  5.4. Посередницькі операції в зовнішньоекономічній діяльності
  РОЗДІЛ 6.ОБЛІК ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (МСФЗ): ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ
  6.1. Класифікація міжнародних стандартів фінансової звітності
  6.2. Мета, сфера застосування та розкриття інформації МСФЗ (IFRS) 4 «Договори страхування»
  6.3. Мета, сфера застосування та розкриття інформації у МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка мінеральних ресурсів»
  6.4. Мета, сфера застосування та розкриття інформації у МСБО (IAS) 26 «Облік і звітність за програмами пенсійного забезпечення (пенсійними планами)»
  6.5. Мета, сфера застосування та розкриття інформації у МСБО (IAS) 41 «Сільське господарство»
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Облік у галузях економіки