Кількість назв: 940
  1.2. Коротка історія розвитку, становленні законодавчого забезпечення ветеринарної медицини України
  РОЗДІЛ 2. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
  2.1. Закон України «Про ветеринарну медицину»
  2.2. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
  2.3. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»
  РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ В УКРАЇНІ
  3.1. Структура та функції центрального апарату Державної служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
  3.2. Організація ветеринарної справи в області
  3.3. Організація ветеринарної справи в районі та місті
  РОЗДІЛ 4. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, АКТИ ТА ПЛАНУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ
  4.1. Загальні положення про облік у ветеринарній справі
  4.2. Звітність у ветеринарній медицині
  4.3. Акти у ветеринарній медицині
  4.4. Планування ветеринарних заходів
  4.5. Організація виконання загальних заходів щодо профілактики інфекційних хвороб тварин
  4.6. Організація виконання спеціальних заходів щодо профілактики інфекційних хвороб
  4.6.1. Вивчення та облік епізоотичної ситуації регіону та господарства
  4.6.2. Організація діагностичних досліджень
  4.6.3. Організація імунізації тварин та лікувально-профілактичних обробок
  4.6.4. Організація виконання заходів щодо профілактики та боротьби з інвазійними хворобами тварин
  4.7. Організація виконання заходів щодо ліквідації заразних хвороб тварин
  4.8. Організація виконання ветеринарно-санітарних заходів
  4.9. Організація заходів з профілактики та ліквідації незаразних хвороб тварин. Організація лікувальних заходів
  РОЗДІЛ 5. ДЕРЖАВНИЙ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД
  5.1. Організація ветеринарно-санітарного контролю у тваринницьких господарствах
  5.2. Організація ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті України
  РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ
  6.1. Фінансування Державної служби ветеринарної медицини
  6.2. Порядок формування тарифів на ветеринарні послуги
  6.3. Матеріально-технічне забезпечення ветеринарної медицини
  6.4. Економічна ефективність ветеринарних заходів
  6.5. Досвід фінансування протиепізоотичних заходів країн ЄС
  6.6. Ринок ветеринарних товарів та послуг
  РОЗДІЛ 7. БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ВЕТЕРИНАРНА СПРАВА В ЄС
  7.1. Внутрішній ринок ЄС, зовнішні кордони
  7.2. Основи законодавства ЄС щодо продуктів харчування та ветеринарної медицини
  7.3. Впровадження європейських положень щодо нагляду за продуктами харчування та ветеринарного нагляду в країні-члені ЄС на прикладі Федеративної республіки Німеччина
  7.3.1. Структура ветеринарного управління в Нижній Саксонії
  7.3.2. Завдання Земельного відомства Нижньої Саксонії з питань захисту споживачів та безпечності продуктів харчування (LAVES)
  7.4. Установи, відповідальні за безпечність продуктів харчування, захист споживачів та здоров’я тварин на європейському та міжнародному рівнях
  7.4.1. Генеральна дирекція ЄС з питань здоров’я та безпечності продуктів харчування (DG Sante)
  7.4.2. Європейське відомство з питань безпечності продуктів харчування (EFSA)
  7.4.3. Міжнародне протиепізоотичне бюро
  7.4.4. Міжнародні ветеринарні організації
  7.5. Система практикуючих ветеринарних лікарів та самоуправління в Німеччині (палата ветеринарних лікарів)
  РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ
  8.1. Сутність підприємництва та основні організаційні форми підприємств
  8.2. Правові основи та технологія здійснення підприємницької діяльності у ветеринарній медицині
  8.2.1. Основні етапи створення власної справи
  8.2.2. Ліцензування ветеринарної практики
  8.2.3. Оподаткування підприємницької діяльності
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Організація та економіка ветеринарної справи