Кількість назв: 940
  1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЛОГІСТИКИ
  1.1. Походження та розвиток логістики
  1.2. Розвиток логістики в Україні
  1.3. Поняття та суть логістики
  1.4. Завдання та мета логістики
  1.5. Рівні розвитку логістики
  1.6. Методологічні основи логістики
  1.7. Види логістики
  1.8. Методи системного аналізу та моделювання логістичних систем
  1.9. Методи системного аналізу та моделювання інформаційних систем
  2. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛОГІСТИКИ
  2.1. Зв’язок логістики з функціональними сферами бізнесу
  2.1.1. Мінімізація розмірів партій беззаперечного виконання узгодженого графіка поставок
  2.1.2. Вирівнювання завантаження виробництва
  2.1.3. Раціональне розташування виробничого обладнання
  2.1.4. Статистичний контроль якості технологічного процесу
  2.1.5. Превентивне усунення проблем виробництва
  2.1.6. Командний підхід
  2.2. Взаємозв’язок транспортного обслуговування та логістики
  2.3. Управління замовленнями та логістичний сервіс
  2.4. Канали товароруху й їхні функції
  2.5. Логістика та маркетинг
  2.6. Принципи логістичного облуговування вантажовласників
  3. ЛОГІСТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ
  3.1. Завдання та функції логістики закупівель
  3.2. Служба закупівель на підприємстві
  3.3. Завдання «зробити або купити»
  3.4. Шляхи вибору постачальника
  3.5. Характеристика логістичних заготівельних систем
  4. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА
  4.1. Поняття виробничої логістики
  4.2. Традиційна та логістична концепції організації виробництва
  4.3. Організація виробництва та конкурентоспроможність
  4.4. Синхронізація циклів виробництва
  4.5. Організаційна структура логістики на підприємстві
  4.6. Ефективність застосування методів логістичного менеджменту
  5. ЛОГІСТИКА ДИСТРИБУЦІЇ
  5.1. Сутність логістики дистрибуції
  5.2. Канали розподілу в логістиці
  5.3. Функціональний цикл у фізичному розподілі
  5.4. Організація діяльності структурних підрозділів, відповідальних за збут
  5.5. Логістичні посередники в каналах розподілу
  6. СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА
  6.1. Склади та їхні функції
  6.2. Логістичний процес на складі
  6.2.1. Розвантаження та приймання вантажів
  6.2.2. Внутрішньоскладське транспортування та перевалка вантажу
  6.3. Основні проблеми забезпечення ефективності складування
  6.3.1. Власний склад або склад загального користування
  6.3.2. Вибір системи складування
  6.3.3. Складування та зберігання вантажів
  6.3.4. Комплектація замовлень і відвантаження
  6.4. Упаковка
  7. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА
  7.1. Суть і завдання транспортної логістики
  7.2. Особливості транспортної логістики
  7.3. Умови формування логістичного транспортного ланцюжка
  7.4. Вибір транспортного засобу
  7.4.1. Залізничний транспорт
  7.4.2. Водний транспорт
  7.4.3. Автомобільний транспорт
  7.5. Транспортні тарифи
  7.6. Основні показники роботи транспортної логістики
  8. УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
  8.1. Матеріальні запаси та причини їхнього створення
  8.2. Типи матеріальних запасів
  8.3. Системи управління матеріальними запасами
  8.3.1. Система з фіксованим розміром замовлення
  8.3.2. Система з фіксованою періодичністю замовлення
  8.3.3. Система із заданою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня
  8.3.4. Система «мінімум-максимум»
  8.3.5. Система оперативного управління
  8.4. Відсутність надлишків
  8.5. Ціна/собівартість
  8.6. Заготовчі витрати
  8.7. Витрати зберігання
  8.8. Інші витрати
  8.9. Вирішення міжсистемних конфліктів на основі підвищення ефективності управління запасами
  9. КОМПЛЕКС ПІДТРИМКИ ЛОГІСТИКИ
  9.1. Інформаційне забезпечення логістичного процесу
  9.2. Адміністрування логістичної діяльності
  10. ГЛОБАЛЬНА ЛОГІСТИКА
  10.1. Міжнародна торгівля
  10.2. Проблеми міжнародної логістики
  10.3. Митні бар’єри
  10.4. Організація міжнародних операцій
  10.5. Ведення глобальних операцій
  ДОДАТОК
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Основи логістики