Кількість назв: 940
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (з відповідями)
  ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ
  Тема 2. Аналіз майна (активів) підприємства
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (з відповідями)
  ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ
  Тема 3. Аналіз джерел формування капіталу підприємства
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (з відповідями)
  ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ
  Змістовий модуль 2. Аналіз фінансового стану підприємства
  Тема 4. Аналіз ліквідності і платоспроможності
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (з відповідями)
  ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ
  Тема 5. Аналіз фінансової стійкості
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (з відповідями)
  ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ
  Тема 6. Аналіз грошових потоків
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (з відповідями)
  ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ
  Тема 7. Оцінювання виробничо-фінансового левериджу
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (з відповідями)
  ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ
  Тема 8. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (з відповідями)
  ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ
  Тема 9. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (з відповідями)
  ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ
  РОЗДІЛ II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ (з відповідями)
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Практикум з фінансового аналізу