Кількість назв: 940
  1.3 Структура ринку нерухомості
  1.4 Етапи розвитку ринку нерухомості в Україні
  Тема 2. ОБ’ЄКТИ І СУБ’ЄКТИ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
  2.1. Об’єкти та учасники ринку нерухомості
  2.2. Українська кадастрова карта
  2.3. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
  2.4.Комерційні послуги на ринку нерухомості
  Тема 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
  3.1. Законодавчі основи діяльності на ринку нерухомості
  3.2. Реєстрація прав власності і оформлення угод
  3.3. Поняття про угоду
  3.4. Сертифікація і ліцензування діяльності на ринку нерухомості
  Тема 4. ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ
  4.1. Оцінка нерухомості як окрема галузь знань
  4.2. Оцінювачі нерухомості, професійні вимоги до них
  4.3. Випадки проведення оцінки майна
  4.4. Договір на проведення оцінки майна
  4.5. Структура процесу оцінки
  4.6. Методи розрахунків вартості об'єктів нерухомості
  Тема 5. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  5.1. Експертна оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення
  5.2. Особливості об’єкта експертної оцінки
  5.3. Відмінності експертної оцінки від інших видів оцінки
  5.4. Сегментація ринку сільськогосподарських земель
  5.5. Способи визначення ринкової вартості земельних ділянок
  5.6. Нормативна грошова оцінка земель
  5.7. Орендна плата за землю
  Тема 6. ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА
  6.1. Пільгове кредитування населення
  6.2. Пільгове державне довгострокове кредитування
  6.3. Пайове житлове будівництво
  6.4. Житлові облігаційні позики
  6.5. Ощадний житловий контракт
  6.6. Програма залучення коштів населення в житлове будівництво
  6.7. Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
  Тема 7. ІПОТЕКА
  7.1. Історія розвитку іпотеки
  7.2. Сутність поняття «іпотека»
  7.3. Іпотечні цінні папери
  Тема 8. ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ
  8.1. Роль банків у розвитку іпотечного кредитування
  8.2. Функціїї іпотечного кредитування
  8.3. Принципи організації іпотечного кредитування
  8.4. Основні принципи іпотеки та істотні умови іпотечного кредитування
  8.5. Моделі іпотечного кредитування
  8.6. Аналіз стану іпотечного кредитування в Україні
  8.7. Оцінка майна при іпотечному кредитуванні
  8.8. Особливості іпотеки житлових будинків і квартир
  Тема 9. ІПОТЕЧНИЙ РИНОК
  9.1. Тенденції ринку споживчого іпотечного кредитування
  9.2. Особливості правовідносин при іпотечному кредитуванні
  9.6. Рефінансування та ризики іпотечних кредитів
  Тема 10. ОРЕНДНІ ТА ЛІЗИНГОВІ ВІДНОСИНИ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
  10.1. Поняття оренди
  10.2. Лізинг, його види і форми
  10.3. Фінансова оренда
  10.4. Орендна плата
  10.5. Концесійна діяльність і концесійні платежі
  Тема 11. БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ НЕРУХОМІСТЮ
  11.1. Роль біржі у розвитку торгово-посередницьких операцій на ринку нерухомості
  11.2. Аукціон як форма організації ринку нерухомості
  11.3. Брокерська діяльність
  11.4. Формування і котирування цін на біржі
  Тема 12. СТРАХУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ
  12.1. Страхові випадки з нерухомістю
  12.2. Титульне страхування
  12.3. Забезпечення безпеки угод
  Тема 13. ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ ТА ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ
  13.1. Оподаткування нерухомого майна
  13.4. Плата за використання земельних ділянок
  13.5. Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з нерухомістю
  13.6. Зарубіжний досвід оподаткування нерухомості
  Тема 14. УПРАВЛІННЯ РИНКОМ НЕРУХОМОСТІ
  14.1. Функції з управління ринком нерухомості
  14.2. Особливості керування операційною нерухомістю
  14.3. Особливості керування інвестиційною нерухомістю
  14.4. Формування доходів і видатків при керуванні об'єктом нерухомістю
  Тема 15. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
  15.1. Особливості функціонування ринку нерухомості України на сучасному етапі
  15.2. Характеристика ринку нерухомості м. Києва
  15.4. Характеристика ринку нерухомості АР Крим
  15.5. Характеристика ринку нерухомості м.Херсона
  15.6. Оцінка ринку нерухомості у регіональному розрізі
  15.7. Світові тенденції на ринку нерухомості
  15.8. Аналітичні методи оцінки ринку нерухомості
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  Законодавчі та нормативні акти
  Ринок нерухомості
  Іпотечний ринок
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «РИНОК НЕРУХОМОСТІ ТА ІПОТЕКА»
  ДОДАТКИ

  Ринок нерухомості та іпотека