Кількість назв: 940
  1.2. Визначення митної політики України
  1.3. Завдання та принципи митної справи
  1.4. Характеристика методів митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України
  1.5. Принципова структура української митної системи
  2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЯК МЕТОД ТОВАРОЗНАВСТВА В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ
  2.1. Класифікація як метод товарознавства
  2.2. Принципи створення класифікації
  2.3. Основні класифікаційні ознаки товарів
  2.4. Міжнародне сімейство економічних класифікацій
  2.4.1. Зв’язки між різними класифікаціями
  2.5. Єдина система міжнародних класифікацій ООН і пов’язані з нею регіональні й національні класифікації
  2.6. Класифікації видів економічної діяльності та продукції
  2.6.1. Об’єднана система класифікацій видів економічної діяльності та продукції ISCAP
  2.7. Класифікації видів економічної діяльності
  2.7.1. Міжнародна стандартна галузева класифікація – ISIC Rev. 3
  2.7.2. Статистична класифікація видів економічної діяльності в ЄС − NACE Rev. 1
  2.8. Класифікації продукції
  2.8.1. Міжнародна класифікація основних продуктів – СРС
  2.8.2. Статистична класифікація продукції за видами діяльності – СРА
  2.8.3. Гармонізована система опису та кодування товарів – HS
  2.8.4. Комбінована номенклатура – CN
  2.8.5. Стандартна міжнародна торговельна класифікація – SITC Rev. 3
  2.8.6. Класифікація за широкими економічними категоріями – ВЕС
  2.8.8. Список продукції ЄС – PRODCOM
  2.9 Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності
  2.9.1 Загальні відомості про українську товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності – УКТЗЕД
  2.9.2. Класифікація товарів за правилами УКТЗЕД
  2.9.3. Класифікація багатокомпонентних товарів
  3. ТОВАРОЗНАВСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  3.1. Роль товарознавства в системі митного регулювання
  4. МИТНА ЕКСПЕРТИЗА ТОВАРІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
  4.1. Вимоги країн до якості та безпеки товарів
  4.1.1. Угода про технічні бар’єри в торгівлі
  4.1.2. Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів
  4.1.3. Порівняльна характеристика угод про СФЗ і ТБТ
  4.2. Роль експертизи в митній справі
  4.3. Мета митної експертизи під час проведення митного контролю
  4.4. Порядок проведення митної експертизи
  4.5. Порядок здійснення приймальної експертизи одержуваної партії товарів за кількістю та якістю, а також за станом упаковки й маркування
  4.6. Ідентифікація товарів під час митного контролю
  4.7. Мито як податок на зовнішньоекономічну діяльність та види мита
  4.8. Митна оцінка вартості товарів
  4.9. Експертиза митної вартості товару
  4.9.1. Порядок визначення митної вартості товарів, переміщуваних через державний кордон України
  5. ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
  5.1. Диференціація митних ставок залежно від країни походження товару
  5.2. Оформлення сертифікатів походження товарів
  5.3. Правила визначення країни походження товарів
  6. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ Й ОЦІНКА УПАКОВКИ ТА ТОВАРІВ В УПАКОВЦІ
  7. ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
  8. СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ КОНТРОЛЮ НА МИТНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ
  9. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
  9.1. Митне оформлення товарів, переміщуваних фізичними та юридичними особами
  9.2. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю
  9.3. Порядок митного оформлення товарів
  10. МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
  11. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ХАРЧОВИХ І ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ У ВІДПОВІДНОСТІ З ОБОВ’ЯЗКОВИМИ МИТНИМИ ВИМОГАМИ
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. ПРОВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ І МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ В МИТНІЙ ОЦІНЦІ ТОВАРІВ
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ХАРЧОВИХ ТОВАРІВ В УПАКОВЦІ
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Товарознавство та експертиза в митній справі