Кількість назв: 940
  1.3. Класифікація інновацій 
  1.4. Інноваційна діяльність як об’єкт уравління 
  РОЗДІЛ 2. УЗАГАЛЬНЕНІ ІННОВАЦІЙНІ ВИТРАТИ (ВИТРАТИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ) 
  2.1. Поняття витрат 
  2.2. Види обліку витрат 
  2.3. Альтернативні витрати 
  2.4. Підприємство і ресурси  
  2.5. Вартість інноваційного менеджменту 
  2.6. Підприємство і транзакційні витрати 
  2.7. Амортизація 
  2.8. Бухгалтерські та економічні витрати 
  2.9. Нормальний прибуток 
  2.10. Витрати як функція від обсягу випуску 
  2.11. Ефект масштабу 
  2.12. Граничні витрати 
  2.13. Економія від різноманітності 
  2.14. Ефект навчання 
  2.15. Незворотні витрати 
  2.16. Співставлення різночасних і бартерних витрат 
  РОЗДІЛ 3. ДЕТАЛІЗОВАНІ ІННОВАЦІЙНІ ВИТРАТИ (ВИТРАТИ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ) 
  3.1. Загальна характеристика управлінського обліку 
  3.2. Класифікація інноваційних витрат в управлінському обліку 
  3.3. Розподіл накладних витрат 
  3.4. Методи розрахунку собівартості 
  3.5. Обʾєкти обліку інноваційних витрат для розрахунку собівартості 
  3.6. Собівартість на основі обліку повних і змінних інноваційних витрат 
  3.7. Функціональний підхід до калькулювання собівартості 
  РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І ПРИБУТКОМ 
  4.1. Прибуток в інноваційній діяльності 
  4.2. Максимізація прибутку 
  4.3. Прийняття рішень 
  4.4. Бюджетування 
  4.5. Економічна рента 
  ДОДАТКИ 
  ЛІТЕРАТУРА 

  Управління витратами і прибутком в інноваційній діяльності