Кількість назв: 940
  1.2. Види фінансового аналізу
  1.3. Методи, моделі та прийоми фінансового аналізу
  Контрольні питання
  Тестові завдання
  Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу
  2.1. Система інформаційного забезпечення фінансового аналізу
  2.2. Сутність та завдання аналізу фінансових звітів
  Контрольні питання
  Тестові завдання
  Тема 3. Аналіз майна підприємства
  3.1. Поняття про майно підприємства та його класифікація
  3.2. Етапи та показники аналізу майна підприємства
  Контрольні питання
  Тестові завдання
  Тема 4. Аналіз оборотних активів
  4.1. Поняття оборотних активів підприємства та задачі їх аналізу
  4.2. Методика аналізу оборотних активів
  4.3. Основні показники оцінки стану, структури й ефективності використання оборотних активів підприємства
  Контрольні питання
  Тестові завдання
  Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства
  5.1. Економічна сутність та класифікація капіталу
  5.2. Аналіз складу і структури власного та позикового капіталу
  5.3. Аналіз прибутковості капіталу
  Контрольні питання
  Тестові завдання
  Тема 6. Аналіз грошових потоків підприємства
  6.1. Сутність та класифікація грошових потоків
  6.2. Аналіз руху грошових потоків за прямим методом
  6.3. Аналіз руху грошових потоків за непрямим методом
  6.4. Аналіз абсолютних і відносних показників грошових потоків
  6.5. Методика розрахунку фінансової потреби підприємства
  Контрольні питання
  Тестові завдання
  Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності
  7.1. Сутність платоспроможності і ліквідності підприємства
  7.2. Аналіз ліквідності балансу
  7.3. Аналіз показників ліквідності і платоспроможності підприємства
  Контрольні питання
  Тестові завдання
  Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства
  8.1. Сутність і значення фінансової стійкості підприємства
  8.2. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
  8.3. Аналіз відносних показників фінансової стійкості
  8.4. Оцінювання запасу фінансової стійкості підприємства
  Контрольні питання
  Тестові завдання
  Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства
  9.1. Сутність та необхідність оцінки кредитоспроможності
  9.2. Оцінювання кредитоспроможності позичальника
  Контрольні питання
  Тестові завдання
  Тема 10. Аналіз ділової активності підприємства
  10.1. Поняття ділової активності та її місце в оцінці фінансового стану підприємства
  10.2. Показники аналізу ділової активності підприємства
  Контрольні питання
  Тестові завдання
  Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства
  11.1. Аналіз динаміки і складу фінансових результатів діяльності підприємства
  11.2. Факторний аналіз прибутку
  11.3. Аналіз рентабельності підприємства
  11.4. Факторний аналіз показників рентабельності
  Контрольні питання
  Тестові завдання
  Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємства
  12.1. Зміст і завдання аналізу інвестиційної діяльності підприємства
  12.2. Методи оцінки ефективності інвестицій
  Контрольні питання
  Тестові завдання
  Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства
  13.1. Зміст та завдання комплексного аналізу фінансового стану підприємства
  13.2. Методологія організації комплексної оцінки фінансового стану підприємства
  13.3. Методи рейтингової оцінки фінансового стану підприємства
  13.4. Моделі прогнозування банкрутства підприємства та особливості їх застосування
  Контрольні питання
  Тестові завдання
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

  Фінансовий аналіз