Кількість назв: 940
  1.2. Системний характер взаємозалежності корпоративного сталого розвитку в екологічному та соціальному вимірах і фінансових результатів
  1.3. Концептуальні засади системи фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку
  РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ ВИМІРАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  2.1. Екологічні та соціальні екстерналії виробничої діяльності в площині корпоративних інтересів
  2.2. Фактори збалансованого корпоративного розвитку за сучасних умов господарювання
  2.3. Протиріччя між діючим податковим механізмом і концепцією сталого розвитку
  РОЗДІЛ 3. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СТІЙКОСТІ
  3.1. Світовий досвід податкового стимулювання збалансованого розвитку
  3.2. Формування податкового механізму корпоративного сталого розвитку
  3.3. Роль механізму кредитування підприємств у реалізації концепції сталого розвитку
  3.4. Страховий механізм забезпечення корпоративної стійкості
  3.5. Бюджетний механізм корпоративного сталого розвитку
  РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  4.1. Дослідження факторів прийняття стратегічних рішень щодо виборувиду розміщення акцій
  4.2. Визначення курсу емісії акцій та вартості переважного права акціонерів в контексті концепції корпоративного сталого розвитку
  4.3. Дивідендна політика як фактор інвестиційного забезпечення корпоративного сталого розвитку та реалізації його соціального виміру
  РОЗДІЛ 5. СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  5.1. Оцінка ризиків, пов’язаних з формуванням і функціонуванням системи фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку
  5.2. Оптимізація фінансової ресурсної стійкості в контексті концепції сталого розвитку
  5.3. Вибір оптимальної стратегії корпоративного сталого розвитку
  5.4. Система збалансованих показників сталого розвитку
  ВИСНОВКИ

  Формування системи фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку