Кількість назв: 940
  Контрольні запитання і завдання для перевірки знань
  1.2. Особливості історії та етапи розвитку географічного знання
  Контрольні запитання і завдання для перевірки знань
  1.3. Теорія і методологія як головні форми наукового знання. Парадигми географічної науки. Напрями методологічних трансформацій географії в умовах становлення інформаційного суспільства
  Контрольні запитання і завдання для перевірки знань
  1.4. Територія і територіальність: базові категорії географічної науки
  Контрольні запитання і завдання для перевірки знань
  1.5. Конструктивний потенціал географічного знання у вирішенні суспільних запитів і потреб
  Контрольні запитання і завдання для перевірки знань
  Частина ІІ. АКЦЕНТИ ДОСЛІДЖЕНЬ, БАЗОВІ КАТЕГОРІЇ І СУЧАСНИЙ СТАН ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ГЕОПРОСТОРУ
  2.1. Суспільна географія як наука про просторову організацію взаємодії в системі «природа-населення-господарство». Об’єкт і предмет суспільної географії
  Контрольні запитання і завдання для перевірки знань
  2.2. Методологічні принципи суспільної географії. Зв’язки з іншими науками. Джерела інформації. Структуризація суспільної географії
  Контрольні запитання і завдання для перевірки знань
  2.3. Суспільно-географічна характеристика території. Суспільно- географічне положення і територіальна (геопросторова) організація суспільства. Форми геопросторової організації суспільства
  Контрольні запитання і завдання для перевірки знань
  2.4. Природне середовище життєдіяльності суспільства. Взаємозв’язок і взаємодія суспільства й природи
  Контрольні запитання і завдання для перевірки знань
  2.5. Населення і розселення населення в об’єктиві суспільно- географічних досліджень
  Контрольні запитання і завдання для перевірки знань
  2.6. Господарство. Теорії і основні риси розвитку світового господарства. Сучасні особливості розвитку економіки України
  Контрольні запитання і завдання для перевірки знань
  2.7. Політична географія і геополітична організація світу. Макрорегіоналізація світу. Типології країн
  Контрольні запитання і завдання для перевірки знань
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  Додатки

  Вступ до фаху: географія і суспільство