Кількість назв: 940
  ТЕМА 2: Форма та розмір Землі
  ТЕМА 3 : Елементи вимірів на земній поверхні
  ТЕМА 4: Одиниці мір, прийняті в геодезії
  ТЕМА 5: План, карта, профіль
  ТЕМА 6: Масштаби планів і карт. Точність масштабу
  ТЕМА 7: Умовні знаки планів і карт
  ТЕМА 8: Рельєф місцевості. Основні форми рельєфу
  ТЕМА 9: Ухил лінії. Рішення задач на плані з горизонталями
  ТЕМА 10: Орієнтування ліній на місцевості
  ТЕМА 11: Дирекційні кути. Зближення меридіанів
  ТЕМА 12: Географічна та прямокутна системи координат
  ТЕМА 13: Пряма і обернена геодезичні задачі
  ТЕМА 14: Поняття про зйомки місцевості. Види зйомок
  Контрольні запитання
  Практичні завдання
  Тестові завдання
  РОЗДІЛ 2. ТЕОДОЛІТНА ЗЙОМКА
  ТЕМА 1: Суть теодолітної зйомки. Прилади для виконання теодолітної зйомки
  ТЕМА 2: Позначення точок на місцевості. Провішування ліній
  ТЕМА 3: Вимірювання ліній мірною стрічкою. Точність вимірів
  ТЕМА 4: Вимірювання кутів нахилу екліметром
  ТЕМА 5: Теодоліт та його частини
  ТЕМА 6: Відлікові пристрої оптичних теодолітів технічної точності
  ТЕМА 7: Зорові труби . Паралакс сітки ниток
  ТЕМА 8: Перевірки теодоліту
  ТЕМА 9: Вимірювання горизонтальних кутів теодолітом. Журнал вимірів
  ТЕМА 10: Нитяний далекомір. Визначення відстаней нитяним далекоміром
  ТЕМА 11: Визначення недоступних для вимірювання мірною стрічкою віддалей
  ТЕМА 12: Прив’язка теодолітних ходів та полігонів до пунктів державної опорної мережі
  ТЕМА 13: Методи зйомки контурів ситуації
  Контрольні запитання
  Практичні завдання
  Тестові завдання
  РОЗДІЛ 3. КАМЕРАЛЬНА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕОДОЛІТНОЇ ЗЙОМКИ
  ТЕМА 1: Зміст та порядок виконання камеральних робіт при теодолітній зйомці
  ТЕМА 2: Ув’язка кутів теодолітного полігону
  ТЕМА 3: Вирахування дирекційних кутів та румбів сторін полігону
  ТЕМА 4: Вирахування та ув’язка приростів координат. Вирахування координат точок
  ТЕМА 5: Особливості вирахувальної обробки теодолітного ходу
  ТЕМА 6: Побудова координатної сітки. Нанесення точок за координатами
  ТЕМА 7: Складання плану теодолітної зйомки. Оформлення плану
  Контрольні запитання
  Практичні завдання
  Тестові завдання
  РОЗДІЛ 4. ВИРАХУВАННЯ ПЛОЩ
  ТЕМА 1: Способи вирахування площ
  ТЕМА 2: Вирахування площі полігону за координатами його вершин
  ТЕМА 3: Графічний спосіб вирахування площ
  ТЕМА 4: Вирахування площ палетками
  Контрольні запитання
  Практичні завдання
  Тестові завдання
  РОЗДІЛ 5. НІВЕЛЮВАННЯ. ВИМІРЮВАННЯ ПЕРЕВИЩЕНЬ
  ТЕМА 1: Види нівелювання та прилади для геометричного нівелювання
  ТЕМА 2: Перевірки та юстирування нівелірів і рейок
  ТЕМА 3. Методика геометричного нівелювання
  ТЕМА 4: Тригонометричне нівелювання
  Контрольні запитання
  Практичні завдання
  Тестові завдання
  РОЗДІЛ 6. ВИМІРЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ТОЧОК ЕЛЕКТРОННИМИ ПРИЛАДАМИ
  ТЕМА 1: Цифрові (електронні) нівеліри
  ТЕМА 2: Програма вимірювань в нівелірному ході
  ТЕМА 3: Світловіддалеміри
  ТЕМА 4: Електронні теодоліти і тахеометри
  ТЕМА 5: Вимірювання електронним тахеометром SET-630RK, Sokkia
  ТЕМА 6: Супутникове позиціонування
  ТЕМА 7: Беззапитний метод вимірювань. Шкали часу і стандарти частоти
  ТЕМА 8: Супутниковий сигнал. Точність і способи спостережень
  Контрольні запитання
  Практичні завдання
  Тестові завдання
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТОК

  Геодезія