Кількість назв: 940
  1.2. Методологічні основи впорядкування існуючих землеволодінь та організація території землекористування сільськогосподарських підприємств
  Контрольні питання
  РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ ІСНУЮЧИХ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
  2.1. Існуючий стан нормативно-правового забезпечення
  2.2. Напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення та організації землевпорядного проектування
  Контрольні питання
  РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВПОРЯДКУВАННЯ ІСНУЮЧИХ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
  3.1. Вивчення і оцінка стану використання земель та організація територіальних умов землекористування
  3.1.1. Вплив природних умов на формування землекористування сільськогосподарських підприємств
  3.1.2. Аналіз та оцінка існуючого стану використання земель
  3.1.3. Ідентифікація прав власності та оренди землі
  3.2. Створення територіальних умов для функціонування сільськогосподарського виробництва
  3.2.1. Впорядкування інженерного облаштування території
  3.2.2. Встановлення площ і розміщення земельних масивів, що використовуються на різному праві
  3.3. Еколого-економічне обґрунтування організації системи сівозмін і її ефективності
  3.3.1. Організація типів і видів сівозмін
  3.3.2. Оцінка екологічної ефективності проектних рішень
  3.3.3. Оцінка економічної ефективності проектних рішень
  3.4. Організація території сівозмін та її агротехнологічна оцінка
  3.4.1. Впорядкування території ріллі
  3.4.2. Впорядкування території сінокосів і пасовищ
  3.5. Встановлення територіальних природоохоронних і технологічних обмежень (обтяжень) у використанні земель
  3.6. Регулювання земельних відносин між власниками земельних часток (паїв) та сільськогосподарським підприємством
  3.7. План здійснення проекту
  Контрольні питання
  ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

  Землевпорядне проектування: впорядкування землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств