Кількість назв: 940
  1.1. Сутність землевпорядного проектування землекористування структурних елементів екомережі України в контексті розвитку природоохоронного землекористування
  1.2. Методологічні основи проектування землекористування структурних елементів екомережі України
  Контрольні питання та завдання для самостійного опрацювання:
  РОЗДІЛ 2. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ УКРАЇНИ
  2.1. Існуючий стан нормативно-правового забезпечення проектування екомережі України
  2.2. Напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення проектування землекористування структурних елементів екомережі
  Контрольні питання:
  РОЗДІЛ 3. СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОМЕРЕЖІ В УКРАЇНІ
  Контрольні питання та завдання для самостійного опрацювання:
  РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ТА ІНШІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ В СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  Контрольні питання
  РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОМЕРЕЖІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ СІЛЬСЬКИХ РАД
  5.1. Законодавчо-нормативні вимоги до проектування землекористування складових екомережі
  5.2. Методика землевпорядного проектування землекористування структурних елементів екомережі на території сільської ради
  5.2.1. Основні етапи та стадії проектування землекористування структурних елементів екомережі на території сільської ради
  5.2.2. Наукові критерії визначення меж територій для включення до структурних елементів екомережі
  5.2.3. Основні підходи до проектування землекористування структурних елементів місцевої екомережі
  5.2.4. Систематизація існуючих режимів використання земель та інших природних ресурсів і розробка на їх основі територіальних обмежень (обтяжень)
  5.2.5. Складання реєстру територіальних зон та опис регламентів по видах дозволеного використання земель
  5.2.6. Еколого-економічна оцінка територій (землекористування), які входять в систему екомережі
  5.2.7. Підготовка інформації для внесення в державний земельний кадастр відомостей про територіальні зони та їх режим
  Контрольні питання та завдання для самостійного опрацювання
  ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
  ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
  ДОДАТКИ

  Землевпорядне проектування: Організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні