Кількість назв: 940
  Розділ 1. ЗЕМЛЯ ЯК ЧАСТИНА ПРИРОДИ І ЗАСІБ ВИРОБНИЦТВА У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ОБ’ЄКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
  1.1. Поняття про землю як найважливішу частину навколишнього середовища
  1.2. Місце земельних ресурсів у структурі природного багатства України
  1.3. Поняття і суть землеустрою щодо формування сталого землекористування земель сільськогосподарського призначення
  1.4. Екологічне обґрунтування заходів із землеустрою
  1.5. Землеустрій як метод організації використання земель з особливим правовим режимом
  Контрольні запитання
  Розділ 2. ВПЛИВ ПРИРОДНИХ УМОВ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  2.1. Природні умови і ресурси сільського господарства
  2.2. Антропогенні зміни природи і їх вплив на агроландшафти
  2.3. Місце агроландшафтів у сталому землекористуванні
  2.4. Елементи землевпорядної організації території та їх вплив на антропогенну трансформованість агроландшафтів
  Контрольні запитання
  Розділ 3. ФОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В МЕЖАХ СІЛЬСЬКИХ РАД МЕТОДОМ ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕУСТРОЮ
  3.1.Наукові принципи побудови природоохоронних систем землеробства з еколого-ландшафтним облаштуванням території землекористування
  3.2. Методологічні основи формування еколого-ландшафтної організації території
  3.3. Агроекологічне зонування та ландшафтна типізація земель
  3.4. Еколого-економічна класифікація придатності орних земель
  3.5 Зонування земель за типами землекористування
  3.6. Формування еколого-безпечних та інвестиційно-привабливих підтипів землекористування
  3.7. Формування територіальних природоохоронних обмежень (обтяжень) у використанні земель
  3.8. Ідентифікація прав власності на землю та оренди землі в межах типів землекористування
  3.9. Встановлення та формування реєстру обмежень (обтяжень) на земельні ділянки власників земельних часток (паїв)
  3.10. Організація формування та організації території сільськогосподарських підприємств з врахуванням ландшафтних умов та прав на землю
  3.11. Еколого-економічна оцінка ефективності проектних рішень
  Контрольні питання
  Список використаноі літератури
  Додаток А
  Додаток Б

  Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою