Кількість назв: 940
  1.2. Теоретико-методичні засади формування територій населених пунктів та їх землекористування
  Контрольні питання до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ ТА СТАН КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЇХ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
  2.1. Розвиток землекористування територій населених пунктів України за видами та режимами використання земель
  2.2. Стан та тенденції капіталізації землекористування населених пунктів
  2.3. Оцінка факторів впливу на зміну меж населених пунктів та капіталізацію землекористування
  2.4. Інституційні засади оптимізації та капіталізації землекористування сільських населених пунктів
  Контрольні питання до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ МЕЖ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
  3.1. Нормативно-правові основи розроблення проектів землеустрою щодо зміни меж населених пунктів
  3.2. Методологічні основи розроблення проектів землеустрою щодо зміни меж населених пунктів
  Контрольні питання до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ МЕЖ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ (на прикладі села Добряни Стрийського району Львівської області)
  4.1. Вихідні матеріали для розроблення проектів землеустрою щодо зміни меж населених пунктів
  4.2. Характеристика існуючого стану використання земель
  4.3. Обґрунтування проектних пропозицій щодо зміни меж
  4.4. Еколого-економічна оцінка проектних рішень щодо зміни меж
  4.5. Перенесення проектних меж в натуру
  Контрольні питання до розділу 4
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Землевпорядне проектування: розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) та зміни меж населених пунктів