Кількість назв: 940
  1.1.2. Теорія землевпорядного процесу та її складові
  1.1.3. Функції землевпорядного процесу в системі управління земельними ресурсами та в системі землеустрою
  1.1.4. Принципи землевпорядного процесу
  1.2. Землевпорядні процесуальні відносини, ознаки, характер, система та елементи
  1.2.1. Поняття землевпорядних процесуальних відносин, ознаки, характер та система
  1.2.2. Підстави виникнення землевпорядних процесуальних відносин
  1.2.3. Елементи землевпорядних процесуальних відносин
  1.2.3.1. Суб’єкти землевпорядних процесуальних відносин
  1.2.3.2. Зміст та об’єкт землевпорядних процесуальних відносин
  1.2.3.3. Землевпорядна процесуальна та економіко-правова дієздатність фізичних і юридичних осіб
  Контрольні питання до 1-го розділу
  РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЇХ СТАТУС, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
  2.1. Суб’єкти землевпорядних процесуальних відносин та їх статус
  2.1.1. Особи, які здійснюють землевпорядний процес та дії
  2.1.2. Землевпорядник як обов’язковий суб’єкт землевпорядних процесуальних відносин, його права та обов’язки
  2.1.3. Особи, які беруть участь у землевпорядному процесі та діях, поняття та склад
  2.2. Особи, які звертаються до землевпорядника щодо землевпорядних дій, їх права та обов’язки
  2.3. Особи, чиї права та інтереси задіяні в землевпорядному процесі (заінтересовані особи), їх права та обов’язки
  2.4. Особи, які беруть участь у землевпорядному процесі: представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості
  2.5. Права та обов’язки структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які реалізують державну політику у сфері земельних відносин
  2.6. Особи, чиї права та інтереси задіяні в землевпорядному процесі (заінтересовані особи), їх права та обов’язки
  Контрольні питання до 2-го розділу
  РОЗДІЛ 3. ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ПРОЦЕС І ПРОВАДЖЕННЯ, ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА І ЕКОЛОГІЧНА ПРИРОДА ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ
  3.1. Землевпорядні провадження та їх класифікація
  3.1.1. Поняття землевпорядного провадження та їх класифікація
  3.1.2. Загальна характеристика землевпорядного провадження у сфері землеустрою
  3.1.3. Загальна характеристика землевпорядного провадження у сфері державного земельного кадастру
  3.1.4. Загальна характеристика землевпорядного провадження у сфері оцінки земель та земельних ділянок
  3.1.5. Методологічні засади одноетапних та багатоетапних землевпорядних проваджень
  3.1.6. Об’єднання та роз’єднання землевпорядних проваджень
  3.2. Землевпорядний процес та його стадії
  3.2.1. Право особи на звернення до землевпорядника (землевпорядної організації) за здійсненням землевпорядних дій
  3.2.2. Модель землевпорядного процесу: етапи, стадії та їх співвідношення
  3.2.3. Стадії землевпорядного процесу та їх ускладнення
  3.2.3.1. Загальна характеристика стадій землевпорядного процесу
  3.2.3.2. Стадія відкриття землевпорядного процесу
  3.2.3.3. Стадія підготовки до здійснення землевпорядного проектування та вчинення землевпорядних дій
  3.2.3.4. Стадія безпосереднього землевпорядного проектування
  3.2.3.5. Стадія завершення землевпорядного процесу
  3.3. Правова основа та еколого-економічна обґрунтованість документації із землеустрою як результату здійснення землевпорядного процесу
  3.3.1. Поняття документації із землеустрою та її класифікація
  3.3.2. Види документації із землеустрою
  3.3.3. Законність та еколого-економічна обґрунтованість документації із землеустрою
  3.3.4. Оформлення документації із землеустрою
  3.3.5. Усунення землевпорядником (землевпорядною організацією) недоліків документації із землеустрою
  3.3.6. Надання виконавчої сили документації із землеустрою та межі її дії
  3.3.7. Передання на зберігання документації із землеустрою
  3.4. Особливості окремих видів землевпорядного процесу
  3.4.1. Особливості землевпорядного процесу у сфері зміни цільового призначення земель
  3.4.2. Особливості землевпорядного процесу у сфері організації сівозмін та впорядкування угідь
  Контрольні питання до 3-го розділу
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Землевпорядний процес