Кількість назв: 940
  1.2. Поняття земельних відносин і землеустрою
  1.3. Еволюційний розвиток власності на землю
  1.4. Розвиток суспільства і зміни у земельних відносинах
  1.5. Етика земельних відносин і стабільність суспільства
  Запитання і завдання
  Розділ 2. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ
  2.1. Зародження земельних відносин у східних слов'ян
  2.2. Розвиток земельних відносин у ранньофеодальній державі – Київська Русь
  2.3. Основні тенденції розвитку сільського господарства у XI‒XII ст
  2.4. Земельні відносини на українських землях у період феодальної роздробленості
  2.5. Розвиток земельних відносин в Україні у період пізнього феодалізму
  Запитання і завдання
  Розділ 3. РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ ДО XІX СТ
  3.1. Державне регулювання земельних відносин до середини XVIII ст
  3.2. Писцові описи
  3.3. Генеральне межування
  3.4. Спеціальне межування
  3.5. Виникнення і розвиток феодальних відносин у Західній Європі
  3.6. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії
  3.7. Селянська реформа 1848 р. на західноукраїнських землях
  3.8. Передумови проведення реформи відміни кріпосного права 1861 року
  3.9. Селянський рух на Україні в дореформений період
  3.10. Реформа 1861 р. та її соціально-економічні наслідки
  Запитання і завдання
  Розділ 4. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  4.1. Економічні перетворення та їх наслідки в аграрному секторі
  4.2. Столипінська аграрна реформа
  4.3. Аналіз реформування земельних відносин і землеустрою в 1906–1917 рр
  4.4. Селянський поземельний банк
  4.5. Історичні уроки земельної реформи 1906–1917 рр
  Запитання і завдання
  Розділ 5. ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ І ЗЕМЛЕУСТРІЙ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ
  5.1. Скасування приватної власності на землю (1917–1920 рр.)
  5.2. Реформування земельних відносин у Радянській Україні в період 1920–1940 рр
  5.3. Земельні відносини і землеустрій у період 1940–1950 років
  5.4. Землеустрій у період 1950–1960 років
  5.5. Землеустрій у період 1960–1970 років
  5.6. Землеустрій у період 1970–1980 років
  5.7. Землеустрій у період 1980–1990 років
  Контрольні запитання та завдання
  Розділ 6. ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА У ПЕРІОД 1991‒2000 РОКІВ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ
  6.1. Основні засади реформування земельних відносин
  6.2. Зміна системи власності на землю та сільськогосподарського землекористування
  6.3. Землеустрій як основний механізм здійснення заходів земельної реформи
  6.4. Організаційні та соціально-економічні наслідки земельної реформи у період 1991‒2000 років
  Контрольні запитання та завдання
  Розділ 7. ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА У ПЕРІОД 2001 ̶2015 РОКІВ
  7.1. Земельний кодекс України 2001 р. ‒ основа зміни інституційного середовища земельних відносин
  7.2. Реформування земельних відносин і системи землекористування у сільському господарстві
  7.3. Інституційні зміни землеустрою та зниження його значення у розвитку системи сільськогосподарського землекористування
  7.4. Управлінські та еколого-економічні наслідки земельної реформи у період 2001-2015 років
  Контрольні запитання та завдання
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Історія земельних відносин і землеустрою в Україні