Кількість назв: 940
  Розділ 1. Теоретичні основи формування обмежень у використанні земель, земельних ділянок і обтяжень прав на земельні ділянки
  1.1. Поняття, сутність, функції обмежень у використанні земель, земельних ділянок
  1.2. Принципи формування обмежень у використанні земель, земельних ділянок
  1.3. Еволюція розвитку обмежень у використанні земель та обтяжень прав на земельні ділянки
  1.4. Методологія формування обмежень у використанні земель, обтяжень прав на земельні ділянки
  Розділ 2. Інституційне забезпечення формування обмежень у використанні земель, обтяжень прав на земельні ділянки
  2.1. Формування інституту обмежень у використанні земель, обтяжень прав на земельні ділянки
  2.2. Законодавче забезпечення формування обмежень у використанні земель, обтяжень прав на земельні ділянки
  2.3. Нормативне забезпечення формування обмежень у використанні земель
  2.4. Стандарти, норми та правила щодо обмежень у використанні земель, земельних ділянок
  2.5. Аналіз та оцінка існуючих нормативів формування обмежень у використанні земель
  Частина друга. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ОЦІНКА НЕДООДЕРЖАНИХ ДОХОДІВ ПІД ЇХ ДІЄЮ
  Розділ 3. Класифікація територіальних обмежень у використанні земель
  3.1. Аналіз та оцінка підходів до класифікації обмежень у використанні земель
  3.2. Особливості класифікації територіальних обмежень у використанні земель
  3.3. Класифікація територіальних обмежень у використанні земель за типами
  Розділ 4. Класифікація обмежень у використанні земельних ділянок і обтяжень прав на земельні ділянки
  4.1. Загальні поняття про класифікацію обмежень у використанні земельних ділянок та обтяжень прав на них
  4.2. Класифікація земельних ділянок за категоріями, цільовим, функціональним та дозволеним використанням
  4.3. Поняття, сутність землевпорядного і містобудівного регламентів, заборонених видів діяльності й обов’язків щодо вчинення певних дій
  Розділ 5. Оцінка недоодержаних доходів під дією обмежень у використанні земель, земельних ділянок
  5.1. Порядок та методичні підходи до оцінки недоодержаних доходів із відшкодування втрат і збитків, спричинених обмеженням у використанні земель
  5.2. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при зміні цільового призначення земель
  5.3. Відшкодування збитків, спричинених обмеженнями у використанні земель
  5.4. Методичні підходи до оцінки обмежень у використанні земель приватної власності, обтяжених їх консервацією
  Частина третя. ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ. РЕЄСТРАЦІЯ ЇХ У СКЛАДІ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
  Розділ 6. Планування територіальних обмежень у використанні земель
  6.1. Методологічні підходи до планування територіальних обмежень у використанні земель
  6.2. Зонування земель як базова основа формування меж територіальних обмежень у використанні земель
  6.3. Особливості проектування територіальних обмежень у використанні земель у схемах і проектах землеустрою
  Розділ 7. Землеустрій – основний інструмент встановлення меж обмежень у використанні земельних ділянок і земельних сервітутів
  7.1 Проектування меж територіальних обмежень
  7.1.1. Особливості проектування меж містобудівних обмежень
  7.1.2. Особливості проектування меж санітарних обмежень
  7.1.3. Особливості проектування меж спеціальних обмежень та особливої охорони
  7.1.4. Особливості проектування меж еколого-технологічних обмежень
  7.1.5. Особливості проектування меж охоронних зон режимоутворюючих об’єктів
  7.2. Зміст розділу «формування меж обмежень у використанні земель і земельних сервітутів» у документації із землеустрою
  7.3. Порядок встановлення меж обмежень у використанні земель і земельних сервітутів
  Розділ 8. Реєстрація обмежень у використанні земель, земельних ділянок у складі державного земельного кадастру
  8.1. Загальні поняття про порядок реєстрації обмежень у використанні земель, земельних ділянок у складі Державного земельного кадастру
  8.2. Права та обов’язки реєстратора, землеволодільців і землекористувачів при реєстрації обмежень у використанні земель, земельних ділянок у складі Державного земельного кадастру
  8.3. Зміст та складові електронного документа з реєстрації обмежень у використанні земель, земельних ділянок у складі Державного земельного кадастру
  8.4. Зміст Витягу з реєстру обмежень у використанні земель і поземельної книги
  Додатки
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Формування обмежень та обтяжень у землекористуванні