Кількість назв: 965
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. Статистичний аналіз даних
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. Опис та формування структури даних в ГІС ArcView
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. Введення просторової та атрибутивної інформації
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. Створення шарів для даних у базі геоданих
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6. Завантаження даних покриття в топологію бази геоданих
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7. Створення структури бази даних за допомогою Access та введення даних
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8. Призначення та створення запитів. Типи запитів
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9. Створення форм
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. Бази даних і системи управління базами даних
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. СУБД Oracle
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3. Мова структурованих запитів
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №4. Безпека БД
  Питання для самостійного опрацювання
  Короткий термінологічний словник
  Тестові завдання контролю знань
  Список використаних джерел

  Проектування бази геопросторових даних