Кількість назв: 940
  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА»
  Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ. АНАТОМІЧНА БУДОВА ТІЛА, ФІЗІОЛОГІЯ ТА ГІГІЄНА ЛЮДИНИ
  Тема 2. ОСНОВИ НАДАННЯ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ. ОБСТЕЖЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО НА МІСЦІ ПОДІЇ
  Тема 3. СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА РЕАНІМАЦІЯ
  Заняття 1. Штучна вентиляція легень
  Заняття 2. Непрямий масаж серця
  ТЕМА 4. АСЕПТИКА. АНТИСЕПТИКА. ДЕСМУРГІЯ
  Заняття 1. Антисептика. Асептика
  Заняття 2. Основи десмургії
  ТЕМА 5. ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ ТРАВМАХ. ШОК
  Заняття 1. Поняття травматизму. Шок. Ушкодження м’яких тканин
  Заняття 2. Травми голови, грудної та черевної порожнини
  ТЕМА 6. ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ
  Заняття 1. Поняття та види кровотеч, методи їх зупинки
  Заняття 2. Донорство та переливання крові
  ТЕМА 7. ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТА ВИВИХАХ
  ТЕМА 8. ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ ПОРАНЕННЯХ
  Заняття 1. Поняття поранення (рани), їх види. Стадії ранового процесу та види загоєння
  Заняття 2. Долікарська допомога при гнійних ранах та різних видах поранень
  ТЕМА 9. ОСНОВИ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ. ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА В УМОВАХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ДІЙ
  Тема 10. ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ СОНЯЧНОМУ ТА ТЕПЛОВОМУ УДАРАХ, ОПІКАХ ТА ВІДМОРОЖЕННЯХ
  Заняття 1. Долікарська допомога при впливі на організм високих температур
  Заняття 2. Методи визначення ступеня ураження та площі опіку (відмороження). Долікарська допомога при переохолодженні та відмороженні
  ТЕМА 11. ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ ОТРУЄННЯХ
  Заняття 1. Отруєння, отрути, їх види. Долікарська допомога при отруєннях загального характеру, харчових отруєннях та отруєннях газоподібними речовинами
  Заняття 2. Долікарська допомога при отруєнні отрутохімікатами, кислотами, лугами, лікарськими препаратами, алкоголем, наркотичними речовинами. Допомога при укусах тварин і комах
  ТЕМА 12. ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ ЕЛЕКТРОТРАВМІ ТА УРАЖЕННІ БЛИСКАВКОЮ
  Заняття 1. Поняття, ознаки та ступені ураження електричним струмом
  Заняття 2. Долікарська допомога особам при ураженні їх електричним струмом, блискавкою
  ТЕМА 13. ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ СТЕНОКАРДІЇ, ІНФАРКТІ МІОКАРДА, ІНСУЛЬТІ ТА ГІПЕРТОНІЧНОМУ КРИЗІ. ЕПІЛЕПТИЧНИЙ ТА ІСТЕРИЧНИЙ НАПАД
  Заняття 1. Долікарська допомога при стенокардії, серцевому нападі, інфаркті міокарда та інсульті
  Заняття 2. Долікарська допомога при аритмії, гіпертонічному кризі, епілептичному та істеричному нападах. Колапс
  ТЕМА 14. ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ ЗАПАМОРОЧЕННІ ТА НЕПРИТОМНОСТІ. АСФІКСІЯ ТА УТОПЛЕННЯ
  Тема 15. ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ РАПТОВИХ ПОЛОГАХ
  ГЛОСАРІЙ
  ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТКИ

  Долікарська допомога