Кількість назв: 940
  2. Інновація як економічна категорія
  3. Економічна сутність інвестицій
  4. Інноваційно-інвестиційна стратегія та інноваційно-інвестиційний потенціал
  5. Інноваційно-інвестиційна сфера та інноваційно-інвестиційна програма
  6. Підсилюючі, підтримуючі і гальмуючі чинники інноваційно-інвестиційного розвитку
  7. Класифікація інновацій
  8. Класифікація інвестицій
  9. Інноваційно-інвестиційний менеджмент: виникнення, становлення і основні риси
  10. Функції інноваційно-інвестиційного менеджменту
  11. Поєднання науки, технологій, економіки, підприємництва у інноваційно-інвестиційному менеджменті
  12. Інноваційно-інвестиційний процес. Цілі інноваційно-інвестиційної діяльності
  13. Паралельно-послідовний і дискретно-безперервний розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності
  14. Наукова і науково-технологічна діяльність зі створення нововведення
  15. Відкриття невідомих даних, спостереження явищ
  16. Фундаментальні наукові дослідження. Генерація ідей. Відмінні риси наукового відкриття
  17. Етап прикладних галузевих досліджень
  18. Учасники і результати науково-дослідної роботи
  19. Дослідно-конструкторський етап створення прототипу нововведення
  20. Комплексні випробування і удосконалення якісних характеристик нововведення
  21. Початок інвестування у інноваційно-інвестиційній діяльності
  22. Початок ринкового життя нововведення
  23. Інноваційно-інвестиційний лаг
  24. Виведення нововведення на ринок
  25. Закінчення періоду «витратність», початок процесу отримання прибутків
  26. Етап комерціалізації
  27. Розвиток виробничої та маркетингової діяльності
  28. Випереджаюча побудова маркетингової діяльності
  29. Методи продовження життєвого циклу інновації
  30. Стадії зародження, дифузії, рутинізації нововведення
  31. Причини появи нових ідей
  32. Пріоритетні напрями науково-технологічного прогресу
  33. Розвиток біотехнології
  34. Інформація: стиснення, скорочення, відтворювання
  35. Інформація і невизначеність нововведень. Інформаційний ресурс
  36. Трансфер технологій
  37. Координація збирання та обробки інформації
  38. Стадії планового управління інноваціями
  39. Сутність проекта. Опис інноваційного продукта
  40. Підрозділ плана проекта «Оцінка ринків збуту»
  41. Маркетинговий підрозділ проекта
  42. Підрозділ плану проекту «Виробнича програма»
  43. Організаційний підрозділ плана проекта
  44. Підрозділ плана проекта «Оцінка ризиків і страхування»
  45. Фінансовий підрозділ плана проекта
  46. Основні показники ефективності інноваційно-інвестиційного проекта
  47. Процедура дисконтування
  48. Метод чистого дисконтованого доходу
  49. Метод визначення рентабельності інвестицій
  50. Метод внутрішньої норми рентабельності
  51. Метод терміну окупності інвестицій
  52. Вибір методу оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів
  53. Створення сприятливого економічного клімату для інноваційно-інвестиційної діяльності
  54. Державна інноваційно-інвестиційна політика
  55. Державні замовлення на проведення НДДКР
  56. Державні стратегії втручання в управління економікою та інноваціями
  57. Стратегічні задачі державної підтримки інновацій та інвестицій
  58. Прямі методи державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності
  59. Непрямі методи державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності
  60. Бізнес-план як основа розробки інноваційно-інвестиційного проекту
  61. Роль інновацій у соціально-економічному розвитку
  62. Інноваційно-інвестиційна психологія суспільства
  63. Українська інноваційна система
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  Додаток А. Теорія інноваційно-інвестиційної діяльності та її вплив на динаміку економічного розвитку
  Додаток Б. Методика оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів (UNIDO)
  Додаток В. Оцінка інноваційно-інвестиційного проекту з випуску хлібобулочних виробів за новою технологією
  Додаток Г. Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційного проекту з урахуванням економічної ренти
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Інноваційно-інвестиційний менеджмент