Кількість назв: 940
  1.3. Основні поняття і терміни в енергозбереженні
  1.4. Основні об'єкти енергоаудиту
  1.5. Завдання енергоаудиту
  РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕНЕРГОАУДИТУ
  РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕР
  РОЗДІЛ 4. СТРАТЕГІЯ ЕНЕРГОАУДИТУ
  4.1. Права та обов'язки, етика і професійна підготовка енергоаудитора
  4.2. Кваліфікація енергоаудитора
  4.3. Факти не відповідності
  4.4. Cуб'єкти енергоаудиту
  4.5. Замовник енергоаудиту та виконавець
  4.6. Модель співвідношення обвязків учасників проведення енергоаудиту
  4.7. Енергосервісна і енергоаудиторська компанії
  4.8. Енергетичний сервіс
  4.9. Енергетичне обстеження об'єкта
  РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
  5.1. Системи електропостачання
  5.2. Питання теплообміну
  5.3. Теплогенеруючі установки
  5.4. Холодильні машини і установки
  5.5. Котельні і теплові мережі
  5.6. Теплотехнології
  5.7. Будинки і споруди
  5.8. Альтернативні джерела енергії
  5.9. Використання вторинних енергоресурсів
  5.10. Поведінкове енергозбереження
  РОЗДІЛ 6. МЕТОДОЛОГІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ
  6.1. Вид і методологія
  6.2. Експрес-енергоаудит і «підхід провідного продукту»
  6.3. Комплексний енергоаудит та «підхід провідної перевірки»
  6.4. Практика енергоаудиту та «змішаний підхід»
  6.5. Вплив аспекту «ЩО ВИМАГАЄ КЛІЄНТ і НАЯВНІ РУСЕРСИ
  6.6. Процедура проведення енергоаудиту
  6.7. Процедура проведення енергоаудиту вУкраїн
  6.8. Етап 1.Підготовчий
  6.9. Етап 2. Експресс – енергоаудит
  6.10. Этап 3. Комплексний енергоаудит
  6.11. Этап 4. Мониторинг
  РОЗДІЛ 7. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТСПОЖИВАННЯ
  7.1. Питомі норми енергоспоживання
  7.2. Нормалізація енергоспоживання
  7.3. Нормалізація питомих витрат енергоспоживання
  РОЗДІЛ 8 ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ
  8.1. Види енергетичних паспортів
  8.2. Розробка енергетичного паспорта з проектної документації
  8.3. Основна структура типового енергетичного паспорта будівлі
  РОЗДІЛ 9 ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  9.1. Виробнича етика енергоменеджера
  9.2. Впровадження стандарту ISO 50001: 2011
  9.3. Система енергетичного менеджменту (СЕнМ)
  9.3.1. Відповідальність керівництва
  9.3.2. Енергополітика підприємства
  9.3.3. Енергопланування
  9.3.4. Рівень енергоефективності
  9.3.5. Законодавчі вимоги
  9.3.6. Енергоаналіз
  9.3.7. Енергетична базова лінія
  9.3.8. Індикатори енергоефективності
  9.3.9. Енергоцілі, енергозадачі і плани дій в області енергоменеджменту
  9.3.10. Впровадження та функціонування
  9.3.11. Компетентність, навчанні та обізнаність
  9.3.12. Підтримка зв'язків
  9.3.13. Документування та управління документами
  9.3.14. Операційний контроль
  9.3.15. Проектування
  9.3.16. Перевірка
  9.3.17. Оцінка та виконання законодавчий та інших вимог
  9.3.18. Внутрішній аудит СЕнМ
  9.3.19. Невідповідності, корекції, коригувальні та запобіжні дії
  9.3.20. Управління записами
  9.3.21. Аналіз з боку керівництва
  9.3.22. Аудит
  9.3.23. Процедура і форма аудиту в зв'язку з системами менеджменту
  9.3.24. Види і форми аудитів
  9.3.25. Основи проведення аудитів
  9.3.26. ISO 19011 - Область застосування і поняття
  9.3.27 Фази аудиту – Огляд
  9.3.28. Менеджмент аудиторської програми
  9.3.29 Компетентність
  9.3.30. Внутрішній аудит ISO 50001
  9.3.31. ISO 50001:2011 Проведення аудиту
  9.3.32. Перевірка документації
  9.3.33. Основи комунікації
  9.3.34. Техніка ведення переговорів
  9.3.35. Встановлені аудитом положення
  9.3.36. Аудиторські висновки
  9.3.37. Передача аудиторського звіту
  9.3.38. Завершення аудиту
  Питання для самоконтролю та задачі
  Глосарій

  Енергетичний менеджмент і аудит. І частина