Кількість назв: 940
  1.2. Концептуальні засади креативного менеджменту
  1.3. Актуальність запровадження креативного менеджменту
  Контрольні питання
  Тема 2. Формування креативної особистості
  2.1. Сутність творчості та креативності
  2.2. Творчий потенціал особистості
  2.3. Риси креативної особистості
  2.4. Мислення у дослідницькій та управлінській діяльності
  2.5. Види творчого мислення
  2.6. Зв’язок креативності з інтелектом
  Контрольні питання
  Тема 3. Форми виявлення, способи розвитку і використання творчого потенціалу особистості
  3.1. Характеристика креативного процесу
  3.2. Методи активізації творчого мислення
  3.3. Теорія вирішення винахідницьких завдань
  3.4. Нейролінгвіністичне програмування
  3.5. Технологія розвитку креативності
  3.6. Класифікація типових прийомів пошуку рішень
  Контрольні питання
  Тема 4. Менеджер креативного типу
  4.1. Основні риси та критерії менеджера креативного типу
  4.2. Формування потенціалу менеджера креативного типу
  4.3. Роль менеджера у створенні організації, що самонавчається
  Контрольні питання
  Тема 5. Формування креативного середовища на підприємстві
  5.1. Процес активізації творчої праці на підприємстві
  5.2. Стилі керівництва і формування інноваційної культури на підприємстві
  5.3. Управління знаннями на підприємстві
  5.4. Методи виявлення проблем та їх аналіз
  Контрольні питання
  Тема 6. Управління креативністю
  6.1. Створення креативної організації
  6.2. Суть, види та способи формування креативних команд
  6.3. Управління розробкою креативних рішень на підприємстві
  6.4. Управління креативним потенціалом підприємства
  Контрольні питання
  Тема 7. Мотивування творчості
  7.1. Мотиваційний механізм інноваційної діяльності
  7.2. Творчий підхід керівника до мотивації працівників
  7.3. Методи стимулювання творчої активності персоналу підприємства
  Контрольні питання
  Тема 8. Діагностика системи креативного менеджменту
  8.1. Оцінка творчого потенціалу працівників
  8.2. Методичні підходи до формування і оцінки рівня інтелектуального капіталу підприємства
  8.3. Методичні рекомендації з оцінювання системи креативного менеджменту
  8.4. Методичні рекомендації з оцінювання рівня інформаційного забезпечення суб’єктів системи креативного менеджменту
  Контрольні питання
  Тема 9. Розвиток творчого суспільства
  9.1. Суть та особливості креативної освіти
  9.2. Суть та значення розвитку креативної економіки
  9.3. Формування креативного суспільства
  9.4. Розвиток креативних ситуаційних центрів
  Контрольні питання
  Ситуаційні завдання
  Тестові завдання
  ТЕСТОВІ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КРЕАТИВНОСТІ
  Тренінги для розвитку креативності
  Перелік запитань для самостійного вивчення
  Словник основних термінів і понять
  Список використаної та рекомендованої літератури
  ДОДАТКИ

  Креативний менеджмент