Кількість назв: 940
  1.2. Міжнародний туризм як чинник економічного розвитку
  1.3. Регулювання міжнародної туристичної діяльності
  1.4. Сучасна міжнародна індустрія туризму та прогнози її розвитку
  РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
  2.1. Зміст, роль та особливості маркетингу у міжнародному туризмі
  2.2. Становлення та розвиток туристичного маркетингу
  2.3. Принципи, задачі та функції маркетингу в міжнародному туризмі
  2.4. Види маркетингу в міжнародному туризмі
  2.5. Сучасні концепції маркетингу в міжнародному туризмі
  РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ТА СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
  3.1. Система маркетингу міжнародного туризму та її складові. Маркетинг-мікс у міжнародному туризмі
  3.2. Міжнародний туризм: глобальне середовище
  3.3. Зовнішні та внутрішні чинники маркетингу в міжнародному туризмі та оцінка можливостей розвитку туристичної фірми
  3.4. Визначення цілей та розробка стратегій маркетингу міжнародного туризму. Види стратегій в міжнародному туризмі
  РОЗДІЛ 4. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ
  4.1. Зміст та етапи маркетингових досліджень у туризмі
  4.2. Проблематика маркетингових досліджень та інформаційні джерела даних у міжнародному туризмі
  4.3. Методи маркетингових досліджень у міжнародному туризмі
  4.4. Закономірності формування та оцінка попиту на туристичні послуги
  РОЗДІЛ 5. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКІВ У МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ. КУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
  5.1. Сегментація ринків та позиціювання туристичних продуктів/послуг
  5.2. Мотивація споживачів у міжнародному туризмі та найбільш перспективні туристичні напрями
  5.3. Культурні відмінності й характеристики споживачів
  5.4. Моделювання процесу купівлі турпродукту. Моделі поведінки споживачів на туристичному ринку
  РОЗДІЛ 6. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ
  6.1. Зміст та задачі маркетингової товарної політики на ринку туристичних послуг. Товарна стратегія
  6.2. Рівні туристичного продукту. Класифікація туристичних послуг
  6.3. Управління якістю туристичних послуг
  6.4. Інноваційні напрями розвитку маркетингової товарної політики в міжнародному туризмі. Розробка нового турпродукту
  6.5. Концепція життєвого циклу товару в туризмі. Маркетингові стратегії туристичної фірми на різних стадіях життєвого циклу послуги (туру)
  6.6. Марочна політика туристичної фірми. Брендинг
  РОЗДІЛ 7. ЦІНОВА ПОЛІТИКА В МАРКЕТИНГУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
  7.1. Цінова політика та чинники формування ціни туристичного продукту на зовнішньому ринку
  7.2. Структура ціни туристичного продукту
  7.3. Ціноутворення на послуги міжнародного туризму та основні цінові стратегії
  7.4. Еволюція ціноутворення в сфері міжнародного туризму внаслідок розвитку Інтернет-технологій
  РОЗДІЛ 8. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
  8.1. Роль маркетингової політики розподілу у міжнародному туризмі. Управління збутом. Формування збутової стратегії
  8.2. Моделі виходу туристичної фірми на міжнародні ринки. Канали розподілу туристичного продукту
  8.3. Вибір посередників у міжнародному туризмі та напрямки співпраці з ними
  8.4. Основні засади логістики в управлінні туристичними підприємствами
  РОЗДІЛ 9. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ
  9.1. Маркетинг відносин як провідна концепція в міжнародному туризмі
  9.2. Система маркетингових комунікацій та формування іміджу в міжнародному туризмі
  9.3. Модель стимулюючого впливу в міжнародному туризмі
  9.4. Цілі, задачі та види реклами в міжнародному туризмі
  9.5. Розробка рекламного звернення та вибір засобів розповсюдження реклами
  9.6. Визначення рекламного бюджету та оцінка ефективності реклами в туризмі
  9.7. Міжнародні позначення в туристичній рекламі
  РОЗДІЛ 10. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ
  10.1. Планування маркетингу в міжнародному туризмі
  10.2. Розробка маркетингового плану туру
  10.3. Фінансування маркетингової діяльності в міжнародному туризмі
  10.4. Організація маркетингової служби в міжнародному туризмі
  РОЗДІЛ 11. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ ТА ЇЇ ОЦІНКА
  11.1. Сутність, чинники та рівні конкурентоспроможності на ринку туристичних послуг
  11.2. Оцінка рівня конкурентоспроможності країн в сфері подорожей та туризму (ТТСІ) та його аналіз
  11.3. Місце України за показником конкурентоспроможності у світовому туризмі
  РОЗДІЛ 12. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ
  12.1. Інформаційні технології в міжнародному туристичному маркетингу
  12.2. Маркетингові Інтернет-технології в міжнародному туризмі
  12.3. Інтернет-реклама в міжнародному туризмі
  12.4. Комп’ютерні системи бронювання і резервування як засіб просування та реалізації турпродукту/послуги
  РОЗДІЛ 13. МАРКЕТИНГ В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМУ)
  13.1. Методичні підходи щодо сегментації споживачів у сільському аграрному туризмі
  13.2. Формування інтегрованих маркетингових комунікацій підприємств сільського аграрного туризму
  13.3. Управління маркетинговими ризиками підприємств сфери сільського аграрного туризму
  13.4. Логістика в сільському аграрному туризмі

  Маркетинг міжнародного туризму