Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ 
  1. СИСТЕМА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГУ
  2. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТЕОРІЇ МАРКЕТИНГУ 
  3. МОДЕЛІ МАРКЕТИНГУ 
  4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ
  1. ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ 
  2. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  3. ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ  ПРОГРАМ
  4. КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГУ
  РОЗДІЛ 3. МАРКЕТИНГОВІ  ДОСЛІДЖЕННЯ
  1. ПРИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
  2. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  3. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
  4. КАБІНЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  5. ОПИТУВАННЯ В МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
  6. СПОСТЕРЕЖЕННЯ В МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
  7. ЕКСПЕРИМЕНТ В МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
  8. ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВИХ СУКУПНОСТЕЙ У МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
  9. ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДОВИЩА МАРКЕТИНГУ
  10. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
  11. ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРУ
  12. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКУПЦІВ
  13. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
  РОЗДІЛ 4. ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ: СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ
  1. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА
  2. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА
  3. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ
  4. ІНТЕРНЕТ У МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
  5. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ
  6. РЕКЛАМА В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ІЗ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ
  ДОДАТКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

  Маркетинг