Кількість назв: 940
  Розділ 1. Туризм як специфічна сфера національної та міжнародної економіки
  1.1. Послуги та підвищення їх ролі в національній та світовий економіці
  1.2. Туризм в системі послуг. Поняття туризму
  1.3. Еволюція туризму
  1.4. Туризм як вид економічної діяльності
  1.5. Основні поняття в туризмі
  1.6. Класи і форми туризму
  1.7. Сучасна інтеграційна функція туризму
  Запитання до самоконтролю
  Розділ 2. Особливості регулювання туристичної діяльності
  2.1. Сутність понять «управління» та «менеджмент»
  2.2. Особливості зарубіжного і національного менеджменту
  2.3. Управління туризмом як специфічна форма менеджменту національного та світового господарства
  2.4. Міжнародне регулювання туристичної діяльності
  2.5. Регулювання міжнародної туристичної діяльності в Україні
  Запитання до самоконтролю
  Розділ 3. Функція менеджменту з визначення цілей для туристичних організацій
  3.1. Визначення цілей і задач в управлінні туристичними організаціями
  3.2. Методологія цілеутворення в організаціях туристичної сфери
  Запитання до самоконтролю
  Розділ 4. Планування як функція менеджменту для організацій туристичної сфери
  4.1. Планування в управлінській діяльності туристичних організацій
  4.2. Процес,способи і методи організаційного планування
  4.3. Різновиди управлінських планів туристичної організації
  4.4. Стратегічне планування в менеджменті туризму
  4.5. Тактичне і оперативне планування в менеджменті туризму
  4.6. Бізнес-планування організацій сфери туризму
  Запитання до самоконтролю
  Розділ 5. Функція менеджменту з прийняття управлінських рішень в діяльності туристичних організацій
  5.1. Особливості, вимоги та функції управлінських рішень
  5.2. Класифікація управлінських рішень в діяльності організацій
  5.3. Модель прийняття раціональних управлінських рішень в діяльності організацій
  5.4. Методи прийняття рішень суб’єктами управління
  Запитання до самоконтролю
  Розділ 6. Організація виконання управлінських рішень
  6.1. Організування як функція менеджменту підприємств індустрії туризму
  6.2. Види організаційних структур управління туристичними організаціями
  Запитання до самоконтролю
  Розділ 7. Оперативне регулювання як функція менеджменту в діяльності туристичних організацій
  7.1. Розробка оперативних планів і завдань в оперативному регулюванні
  7.2. Процесс виконання оперативних планів і завдань та контроль їх здійснення
  Запитання до самоконтролю
  Розділ 8. Мотивація праці як функція менеджменту в організаціях сфери туризму
  8.1. Поняття мотивації та її історичні форми
  8.2. Змістовні теорії мотивації
  8.3. Процесуальні теорії мотивації
  8.4. Система мотивації праці персоналу туристичних організацій
  8.5. Стимулювання персоналу організацій сфери туризму
  Запитання до самоконтролю
  Розділ 9. Функція менеджменту з контролю виконання управлінських рішень у підприємствах туризму
  9.1. Організація контролю управління персоналом в туристичній діяльності
  9.2. Показники контролювання в діяльності організацій сфери туризму
  Запитання до самоконтролю
  Розділ 10. Зовнішнє та внутрішнє середовище у сфері туристичного бізнесу
  10.1. Зовнішнє середовище в туристичній діяльності
  10.2. Способи організування туристичного продукту в міжнародній діяльності
  10.3. Зовнішнє забезпечення співробітництва туроператора з постачальниками туристичних послуг
  10.4. Внутрішнє середовище туристичної діяльності
  Запитання до самоконтролю
  Розділ 11. Методологія менеджменту туристичної діяльності
  11.1. Класифікація управлінських методів в туризмі
  11.2. Регламентуючі методи менеджменту
  11.3. Стимулюючі методи менеджменту
  Запитання до самоконтролю
  Розділ 12. Комунікації в управлінні туристичними організаціями
  12.1. Поняття комунікацій та їх класифікація
  12.2. Види комунікативних зв’язків розподілу праці в організаціях туризму
  12.3. Взаємозв’язки туристичних організацій зі споживачами послуг
  Запитання до самоконтролю
  Розділ 13. Управління конфліктами в організаціях сфери туризму
  13.1. Поняття про конфлікти в організаціях, функції конфлікту
  13.2. Різновиди конфліктів сфери туризму
  13.3. Сучасні підходи щодо подолання конфліктів з туристами
  Запитання до самоконтролю
  14. Управління ризиками в туризмі
  14.1. Основні характеристики, риси і причини ризику
  14.2. Види ризиків у туризмі
  14.3. Ризик-менеджмент в туристичній діяльності
  Розділ 15. Сучасні підходи в оцінці ефективності менеджменту туристичної діяльності
  15.1. Поняття ефективності менеджменту туризму та її суть
  15.2. Показники економічної ефективності менеджменту туризму
  15.3. Показники соціальної ефективності менеджменту туризму
  Запитання до самоконтролю
  Розділ 16. Вимоги до якості роботи менеджера в туристичних організаціях
  16.1. Сучасна модель менеджера в організаціях
  16.2. Основні складові керівництва в діяльності менеджера
  16.3. Стилі роботи керівника в організаціях сфери туризму
  Запитання до самоконтролю
  Розділ 17. Сучасні інформаційні технології в менеджменті індустрії туризму
  17.1. Поняття і структура інформаційних технологій в управлінні організаціями туристичної сфери
  17.2. Спеціалізоване програмне забезпечення організацій індустрії туризму
  17.2.1. Програмні засоби автоматизації туроператорів і турагенств
  17.2.2. Програмні засоби автоматизації авіаційних агенств
  17.2.3. Програмні комплекси автоматизації готелів
  17.2.4. Автоматизовані системи управління рестораном
  17.2.5. Програмні засоби автоматизації індустрії розваг
  17.2.6. Інтернет-послуги в туристичній діяльності
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 18. Інноваційна програма менеджера
  18.1. Особливості впровадження інновацій в організаціях надання туристичних послуг
  18.2. Нові форми обслуговування споживачів туристичного ринку
  18.3. Інновації у використанні туристичних ресурсів та наданні туристичних послуг
  18.4. Виявлення та використання нових ринків збуту туристичних послуг
  Запитання до самоконтролю
  Розділ 19. Менеджмент готельного бізнесу
  19.1. Еволюція розвитку та управління індустрії туризму
  19.2. Класифікація засобів розміщення
  19.3. Організаційна структура управління готельного бізнесу
  19.4. Управління основними службами готелю
  Розділ 20. Менеджмент ресторанного господарства
  20.1. Класифікація підприємств харчування
  20.2. Управління обслуговуванням на підприємствах харчування
  20.3. Менеджмент кейтерингу як сучасного напряму ресторанного бізнесу
  Запитання до самоконтролю
  Додатки
  Додаток А
  Додаток Б
  Додаток В
  Список літератури

  Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму