Кількість назв: 940
  1.2. Передумови виникнення науки управління
  1.3. Основні сучасні наукові школи
  Питання для самостійного контролю
  РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖЕРІВ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  2.1. Місце та роль менеджера в організації державних органів України
  2.2. Добір менеджерів в органах державного управління
  2.3. Підготовка менеджерів державних органів для ефективної організаційної діяльності
  Питання для самостійного контролю
  РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
  3.1. Підходи до добору та організація роботи з персоналом (аналіз світового та вітчизняного досвіду)
  3.2. Менеджмент і раціональне використання персоналу
  3.3. Формування менеджером команди для досягнення поставлених цілей
  Питання для самостійного контролю
  РОЗДІЛ 4. НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАУКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  4.1. Технології наукового менеджменту в органах державного управління
  4.2. Інформаційне та комп’ютерне забезпечення як засіб і об’єкт технологій наукового менеджменту в органах державного управління
  4.3. Менеджмент у прийнятті організаційних рішень в органах державного управління
  Питання для самостійного контролю
  Список використаних джерел
  ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
  РОЗДІЛ 5. ДЕРЖАВНА ВЛАДА ТА ДЕРЖАВНО-ВЛАДНI ВIДНОСИНИ
  5.1. Суспільні процеси та принципи їх регулювання
  5.2. Державна влада і критерії, які визначають управлінські відносини у суспільному розвитку
  5.3. Принципи організації і діяльності державної служби
  Питання для самостійного контролю
  РОЗДІЛ 6. IМIДЖ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ, МОДЕЛI ПОВЕДIНКИ У СУСПIЛЬСТВI
  6.1. Поняття, сутність та зміст іміджу державного службовця
  6.2. Ефективність і характерні риси ідеального керівника
  6.3. Можливості мотивації громадян з боку державної служби як напрямок розвитку партнерських стосунків з населенням
  Питання для самостійного контролю
  РОЗДІЛ 7. МОТИВАЦIЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ, ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА ПЕРСОНАЛ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  7.1. Поняття, зміст і концептуальні основи мотивації персоналу організації
  7.2. Правова основа мотивації персоналу державної служби
  7.3. Види і форми мотивації державної служби України
  7.4 Роль керівника у формуванні позитивної мотивації персоналу державної служби України
  Питання для самостійного контролю
  РОЗДІЛ 8. СЛУЖБОВИЙ ЕТИКЕТ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
  8.1. Поняття, зміст і концептуальні основи етикету офіційних заходів
  8.2. Прийоми та їх організація
  8.3 Сервірування столу: різні способи досягнення витонченості
  Питання для самостійного контролю
  РОЗДІЛ 9. ПРИЙОМИ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРIВ
  9.1. Значення в управлінських діях ділових переговорів
  9.2. Стилі ведення переговорів. Тактичні прийоми ведення переговорів
  Питання для самостійного контролю
  РОЗДІЛ 10. КОНФЛIКТИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ, ШЛЯХИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  10.1. Загальна характеристика конфлікту як явища. Основні типи конфліктів
  10.2. Нормативно-правові і соціальні основи управління конфліктами
  Питання для самостійного контролю
  Список використаних джерел
  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
  РОЗДІЛ 11. ДІЛОВІ ТА РОЛЬОВІ ІГРИ З КУРСУ «МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ»
  11.1. Загальні методичні положення
  11.2. Загальнотеоретичні засади конструювання ділових та рольових ігор
  11.3. Підготовка студентів-юристів до сценарних ділових ігор з курсу «менеджмент у державному управлінні» (схематичний виклад методичного матеріалу)
  Питання для самостійного контролю
  Список використаних джерел
  ПIСЛЯМОВА

  Менеджмент у державному управлінні