Кількість назв: 940
  Семінар № 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
  План семінару № 1
  Практичні завдання
  Навчальні завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 2. Історія розвитку менеджменту
  План семінару № 2
  Практичні завдання
  Навчальні завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту
  План семінару № 3
  Практичні завдання
  Навчальні завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 4. Функції менеджменту
  План семінару № 4
  Навчальне завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 5. Місія та цілі організації
  План семінару № 5
  Практичні завдання
  Навчальні завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 6. Планування як загальна функція менеджменту
  План семінару № 6
  Практичні завдання
  Навчальне завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 7. Організовування як загальна функція менеджменту
  План семінару № 7
  Практичні завдання
  Навчальні завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 8. Мотивування як загальна функція менеджменту
  План семінару № 8
  Практичне завдання
  Навчальні завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 9. Сутність і складові процесу управління
  План семінару № 9
  Практичне завдання
  Навчальне завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 10. Сутність, класифікація та умови прийняття управлінських рішень
  План семінару № 10
  Практичне завдання
  Навчальні завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 11. Інформація і комунікації в менеджменті
  План семінару № 11
  Практичне завдання
  Навчальні завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 12. Контролювання як загальна функція менеджменту
  План семінару № 12
  Практичне завдання
  Навчальні завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 13. Регулювання як загальна функція менеджменту
  План семінару № 13
  Практичне завдання
  Навчальні завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 14. Методи управління
  План семінару № 14
  Практичне завдання
  Навчальне завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 15. Керівництво та лідерство
  План семінару № 15
  Практичне завдання
  Навчальні завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 16. Управління конфліктами та змінами
  План семінару № 16
  Практичне завдання
  Навчальні завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 17. Соціальна відповідальність та етика бізнесу
  План семінару № 17
  Навчальні завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 18. Культура організації
  План семінару № 18
  Практичне завдання
  Навчальні завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Семінар № 19. Ефективність управління
  План семінару № 19
  Практичне завдання
  Навчальне завдання для самостійної роботи
  Питання для самоконтролю
  Список рекомендованої літератури

  Менеджмент. Практикум