Кількість назв: 940
  1.2. Інтернаціоналізація діяльності та еволюція концепцій міжнародного маркетингу
  1.3. Суб’єкти міжнародної маркетингової діяльності. Особлива роль ТНК в інтернаціоналізації маркетингової діяльності
  2. СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
  2.1. Поняття міжнародного маркетингового середовища, його зміст та складові. Політико-правове середовище
  2.2. Економічне середовище
  2.3. Соціально-культурне середовище як об’єкт дослідження в міжнародному маркетингу
  3. МІЖНАРОДНІ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  3.1. Сутність досліджень у міжнародному маркетингу, їх особливості, цілі та завдання
  3.2. Види та способи збору інформації
  3.3. Види міжнародних маркетингових досліджень. Дослідження зарубіжних ринків
  3.4. Організація і методи проведення міжнародних маркетингових досліджень
  3.5. Крос-культурні дослідження і дослідження поведінки споживачів у міжнародному маркетингу
  4. СЕГМЕНТАЦІЯ ТА ВИБІР ЗАРУБІЖНОГО ЦІЛЬОВОГО РИНКУ. ПОЗИЦІОНУВАННЯ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
  4.1. Критерії та типові підходи до сегментації міжнародного ринку
  4.2. Підходи та методи вибору цільового ринку
  4.3. Позиціонування товару та фірми на зовнішніх ринках
  5. МОДЕЛІ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ
  5.1. Види моделей виходу на зарубіжні ринки, фактори та критерії їх вибору
  5.2. Контрактні моделі виходу на зовнішні ринки
  5.3. Інвестиційні моделі виходу на зовнішні ринки
  6. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ
  6.1. Формування товарної політики при виході підприємства на зовнішні ринки
  6.2. Міжнародні товарні стратегії
  6.3. Товарні марки та їх охорона в міжнародному маркетингу
  6.4. Міжнародні вимоги до упаковки і маркування товару
  6.5. Сервіс і гарантійне обслуговування на зарубіжних ринках
  7. ЗБУТОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
  7.1. Завдання та підходи до формування каналів розподілу товарів на зовнішніх ринках
  7.2. Стратегічні концепції дистрибутивної політики: пуш-стратегії та пул-стратегії
  7.3. Електронна комерція та системи В2В, В2С, С2В
  7.4. Логістичні послуги в системі міжнародного маркетингу
  8. МІЖНАРОДНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ
  8.1. Комунікаційна політика та маркетингові комунікації в системі міжнародного маркетингу
  8.2. Стратегії формування міжнародних маркетингових комунікацій
  8.3. Опосередковані засоби міжнародних маркетингових комунікацій
  8.4. Безпосередні засоби міжнародних маркетингових комунікацій
  8.5. Особливості здійснення зв’язків з громадськістю на міжнародних ринках
  9. ЦІНОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
  9.1. Формування цінової політики на зовнішніх ринках
  9.2. Міжнародні цінові стратегії
  9.3. Трансфертні ціни ТНК
  9.4. Вплив Інтернету на процес ціноутворення на зовнішньому ринку
  10. УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
  10.1. Сутність та завдання управління міжнародною маркетинговою діяльністю на підприємстві
  10.2. Стратегічне планування міжнародного маркетингу
  10.3. Види стратегій та планів міжнародного маркетингу
  10.4. Організація і контроль міжнародної маркетингової діяльності
  ТЕСТИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Міжнародний маркетинг