Кількість назв: 940
  1.2. Генезис теорії та основні концепції стратегічного маркетингу
  1.3. Основні категорії стратегічного маркетингу
  1.4. Поняття «стратегія». Рівні формування стратегій. класифікація маркетингових стратегій
  1.5. Місце стратегічного маркетингу в системі управління підприємством. Відмінності стратегічного і тактичного маркетингу
  Контрольні питання
  Завдання
  Ключові поняття
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  Розділ 2. СТРУКТУРА СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА
  2.1. Основні елементи системи стратегічного маркетингу
  2.2. Фактори макро- та мікросередовища підприємства
  2.3. Проведення SWOT-аналізу
  2.4. Проведення PEST, GAP та SNW-аналізу
  Контрольні питання
  Завдання
  Ключові поняття
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  Розділ 3. СТРАТЕГІЧНА СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ
  3.1. Передумови виникнення і зміст STP-маркетингу. Значення та види сегментації ринку, її переваги й недоліки
  3.2. Фактори і критерії сегментації. Вибір критеріїв для різних ринків
  3.3. Процес проведення сегментації ринку
  3.4. Стратегії недиференційованого, диференційованого та концентрованого маркетингу
  Контрольні питання
  Завдання
  Ключові поняття
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  Розділ 4. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНКУ
  4.1. Маркетингові стратегії диференціації: зміст та основні види. Основні напрямки конкурентної диференціації за Ф. котлером та М. Портером
  4.2. Сутність позиціонування. Побудова позиційної схеми
  4.3. Стратегії й методи позиціонування. Помилки при позиціонуванні
  Контрольні питання
  Завдання
  Ключові поняття
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  Розділ 5. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ
  5.1. Сутність і класифікація маркетингових стратегій зростання
  5.2. Маркетингові стратегії інтенсивного росту
  5.3. Маркетингові стратегії інтегративного росту
  5.4. Маркетингові стратегії диверсифікації
  Контрольні питання
  Завдання
  Ключові поняття
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  Розділ 6. УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ БІЗНЕСУ У СТРАТЕГІЧНОМУ МАРКЕТИНГУ
  6.1. «Портфель бізнесу » підприємства
  6.2. Матриця Бостонської консультативної групи
  6.3. Матриця «Мак кінсі – Дженерал Електрик» (матриця привабливість ринку-конкурентоспроможність)
  6.4. Матриця Дібба-Сімкіна
  6.5. Модель «Артур Д. Літтл»/життєвого циклу – ADL/LC
  6.6. Модель Shell/DPМ
  6.7. Модель Хофера-Шендела
  6.8. SPACE-аналіз (Strategic Position and Action Evaluation)
  Контрольні питання
  Завдання
  Ключові поняття
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  Розділ 7. ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ
  7.1. Суть і види конкурентних переваг в системі стратегічного маркетингу
  7.2. Аналіз конкурентних переваг підприємства в умовах інформаційної економіки
  7.3. Бенчмаркінг
  Контрольні питання
  Завдання
  Ключові поняття
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  Розділ 8. МАРКЕТИНГОВІ КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ
  8.1. Сутність і класифікація маркетингових конкурентних стратегій. Маркетингові конкурентні стратегії за А. Літлом
  8.2. конкурентні стратегії за М. Портером
  8.3. Стратегії конкурентної боротьби Ф. котлера. Стратегії ринкового лідера
  8.4. Маркетингові конкурентні стратегії челенджерів
  8.5. Маркетингові стратегії послідовників
  8.6. Маркетингові стратегії нішерів
  8.7. Біологічна класифікація конкурентних стратегій
  8.8. Сучасні теоретичні підходи до формування конкурентних стратегій
  Контрольні питання
  Завдання
  Ключові поняття
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  Розділ 9. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ (У МЕЖАХ МАРКЕТИНГ-МІКС)
  9.1. Характеристика товарних стратегій підприємства
  9.2. Цінові стратегії та цінові ефекти
  9.3. Стратегії розподілу
  9.4. Стратегії просування і рекламні стратегії
  Контрольні питання
  Завдання
  Ключові поняття
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  Розділ 10. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
  10.1. Визначення готовності підприємства до впровадження маркетингової стратегії
  10.2. Процес формування стратегії
  10.3. Умови ефективної реалізації стратегії та механізм її реалізації
  10.4. Збалансована система показників
  10.5. Оцінка ефективності реалізації маркетингових стратегій
  Контрольні питання
  Завдання
  Словник термінів
  Перелік посилань і рекомендованої літератури
  Розділ 11. СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ: КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ
  11.1. Розуміння маркетингу як філософії бізнесу, стратегії і культури в контексті концепції маркетингу взаємовідносин
  11.2. Постмодернізм, його вплив на стратегічний маркетинг і комунікації з клієнтами
  11.3. Трансформація маркетингу відносин, його процесу, стратегії, тактики, інструментів реальної взаємодії з клієнтами
  Контрольні питання
  Завдання
  Ключові поняття
  Перелік посилань і рекомендованої літератури

  Стратегічний маркетинг