Кількість назв: 940
  3. Видатні судові оратори Стародавнього Риму: Цицерон, Т. Гракх і Г. Гракх
  4. Становлення вітчизняної риторики. Ораторська майстерність в Києво-Могилянській Академії
  5. Динаміка предмета риторики
  6. Ораторське мистецтво в сучасному світі. Класична традиція і нові тенденції у вивченні риторики
  ЛЕКЦІЯ 2 · Виразні засоби мовної комунікації. Ораторські прийоми та стратегії успішного виступу
  1. Культура мови і комунікативні ораторські властивості
  2. Риторичні ефекти як виражальні засоби мовного дискурсу
  3. Прийоми запам’ятовування тексту
  4. Промова-експромт: як ефективно спланувати непідготовлений виступ
  5. Способи подолання страху перед аудиторією
  6. Невербальні засоби комунікації
  ЛЕКЦІЯ 3 · Техніка мовлення: правильне використання голосу в публічному виступі
  1. Визначення техніки мовлення
  2. Дикція і артикуляція, шляхи їх удосконалення
  3. Якості голосу і їх сприйняття слухачем, тренування ораторського голосу
  4. Правильне дихання і його роль в ораторському виступі
  5. Інтонація і паузи як елемент мовної виразності
  ЛЕКЦІЯ 4 · Важливі кроки у підготовці до виступу. Що повинен знати оратор для успішного планування промови
  1. Вибір і аналіз теми виступу
  2. Планування промови з урахуванням аудиторії і приводу виступу
  3. Типологія публічних виступів. Вибір типу мовлення у відповідності з цілями оратора
  4. Характеристики інформаційної промови. Мотиваційний підхід у плануванні мовлення з метою інформування та впливу на аудиторію
  5. Виступи, спрямовані на переконання слухачів. Довіра до промовця, як запорука успішного виступу
  ЛЕКЦІЯ 5 · Планування ораторського виступу. Структурування мовлення та організація матеріалу
  1. Організація ідей та збір матеріалу. Типи інформації, які використовуються задля посилення ефективності виступу
  2. Як правильно розподілити час виступу: чітке структурування – ключ до успіху вашої промови
  3. Принципи структурної організації мовного виступу
  4. Мотиваційний підхід в організації ораторського виступу
  5. Яскравий початок виступу як спосіб залучення уваги аудиторії
  6. Заключна частина вашої промови: підведення підсумків та узагальнення
  ЛЕКЦІЯ 6 · Про важливість слухання в процесі мовної комунікації (Як зробити так, щоб вас слухали)
  1. Оратор та слухач як головні компоненти комунікації
  2. Оратор і аудиторія: ми все ще на одній планеті? (модель мовленнєвої ситуації Р. Зеолі)
  3. Як стати цікавим для слухачів і навчитися утримувати їх увагу
  4. Уміння слухати – ключ до успішного виступу
  5. Оратор – зал: як правильно відповісти на питання аудиторії по закінченню промови
  6. Комфортна обстановка в залі, або як впоратися з непередбаченими перешкодами
  ЛЕКЦІЯ 7 · Загальна характеристика судового красномовства
  1. Визначення та основні властивості судового красномовства
  2. Предмет, основа та вимоги до судової промови
  3. Призначення судової промови
  4. Відмінні риси судової промови
  5. Структура і зміст звинувачувальної і захисної промови
  ЛЕКЦІЯ 8 · Юридична полеміка. Правила спору в залі суду
  1. Судові дебати як форма полеміки в суді
  2. Докази і спростування в судовому спорі
  ЛЕКЦІЯ 9 · Основи полемічної майстерності
  1. Визначення поняття «спір»
  2. Форми і види спору
  3. Структурні елементи спору. Аналіз аргументів, висунутих сторонами в спорі
  4. Виверти (прийоми) дозволені і недозволені
  5. Правила чорної риторики
  ВИСНОВКИ
  ЛІТЕРАТУРА

  Риторика як суспільно-культурне явище