Кількість назв: 940
  4. Принципи та функції управління людськими ресурсами
  5. Методи управління: адміністративні, організаційні, економічні, соціально-психологічні
  Лекція № 2 Значення культурних відмінностей в багатонаціональному екіпажі
  1. Культура та її види: професійна та організаційна
  2. Ментальне поле культури
  2.1. Особливості формування етнічних культур
  2.2. Етнокультурні стереотипи
  3. Модель Г. Ховстеда
  3.1. «Індивідуалізм – колективізм»
  3.2. Дистанція влади
  3.3. «Втеча від невизначеності»
  3.4. «Мужність – жіночність»
  Лекція № 3 Лідерство та управління на судні
  1. Сутність понять: повноваження, відповідальність і делегування
  2. Влада. Форми влади
  3. Основи лідерства. Ситуативний підхід до лідерства
  4. Класифікація стилів управління
  5. Психологічні аспекти управління персоналом
  6. Делегування повноважень
  7. Практичне заняття
  Лекція № 4 Соціально-психологічні основи керівництва судновим екіпажем
  1. Принципи безпечної комплектації судна екіпажами (Документ ІМО А 481 (ХІІ))
  2. Розподіл обов’язків на судні
  3. Функціональні обов’язки суднових офіцерів
  4. Надійність професійної діяльності моряка
  5. Фактори, що впливають на поведінку людини на судні
  6. Практичне заняття
  Лекція № 5 Зворотний комунікаційний зв’язок: обґрунтований сумнів та відповідь
  1. Особливості комунікації у судновому екіпажі
  2. «Обґрунтований сумнів та відповідь» як специфіка професійного спілкування на судні
  3. Роль брифінгу та дебрифінгу в судновій діяльності
  4. Практичне заняття
  Лекція № 6 Процес прийняття рішень
  1. Визначення, усвідомлення та аналіз ситуації
  2. Формування управлінських рішень та їх основні моделі
  3. Процес прийняття рішень в умовах екстремальної та надзвичайної ситуації
  4. Практичне заняття
  Лекція № 7 Вплив «людського фактору» на аварійність суден
  1. «Людський фактор» як основна причина аварійності суден
  2. Науково-теоретичний аналіз поняття «помилкова дія»
  3. Причини виникнення та послідовність помилкових дій у професійній діяльності моряка
  4. Роль людського фактору у забезпеченні безпомилковості дій фахівця морського та річкового транспорту
  5. Практичне заняття
  Лекція № 8 Вплив рівня автоматизації на безпеку управління судном
  1. Основні особливості діяльності суднового персоналу
  2. Проблеми взаємодії людини і суднових автоматизованих систем управління
  3. Помилки суднових операторів
  4. Порівняльний аналіз можливостей людини і машини, раціональний розподіл функцій між ними
  5. Практичні рекомендації для підвищення рівня безпечної роботи суднового персоналу
  6. Практичне заняття
  Лекція № 9 Шляхи запобігання впливу «людського фактора» на морі
  1. Нормативно-правова база регулювання безпеки мореплавства
  2. Основні механізми зниження впливу «людського фактора»
  3. Соціально-культурні механізми запобігання «людського фактору»
  4. Практичне заняття
  Список використаної літератури

  Менеджмент морських ресурсів